Luuk Folkerts volgt Lia van Dijk op in Provinciale Staten Overijssel

Lia van Dijk, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Overijssel, is vandaag afgetreden als Statenlid. Tijdens dezelfde Statenvergadering is haar opvolger, Luuk Folkerts, geïnstalleerd. Van Dijk was genoodzaakt ontslag te nemen vanwege verhuizing net over de provinciegrens.

Per 1 april 2017 is Lia van Dijk verhuisd naar de provincie Gelderland en zij heeft daarom haar ontslag als lid van Provinciale Staten van Overijssel moeten indienen. Statenleden moeten woonachtig zijn in Overijssel, anders mogen ze niet aanblijven.

De voorzitter en de nestor van Provinciale Staten, Dirk van Dijk (SGP) sprak mooie woorden over Lia van Dijk. Hij noemde haar “klein maar dapper”, verwijzend naar de fractiegrootte: de Partij voor de Dieren heeft in Overijssel 1 van de 47 zetels. Lia van Dijk werd daarnaast geprezen voor het vasthouden aan haar idealen, overeenkomstig de partij.

Luuk Folkerts, oud-partijvoorzitter van de Partij voor de Dieren, volgt Van Dijk op als Statenlid en fractievoorzitter. Folkerts is natuurkundige en adviseur op het gebied van offshore windenergie. De fractie zal zich met hem blijven inzetten voor dieren, natuur en milieu in Overijssel.