PvdD vraagt opheldering over brandveiligheid stallen Overijssel

In Erichem (Gelderland) is afgelopen donderdag een megastal met 20.000
varkens van de beruchte varkensbaron Adriaan Straathof in vlammen opgegaan. De Partij voor de
Dieren wil van het college in Overijssel weten hoe het staat met de brandveiligheid van stallen in
de provincie en hoe dit in de geplande megastal van Straathof in Mariënheem wordt gewaarborgd.


Volgens Wakker Dier is de brand in Erichem de grootste stalramp in 20 jaar: niet eerder zijn er in
Nederland zoveel varkens omgekomen bij één brand. Opmerkelijk is dat het gaat om een stal van
Straathof. De varkensbaron heeft in Mariënheem toestemming gekregen voor een megastal, terwijl
hij in Duitsland een beroepsverbod opgelegd heeft gekregen vanwege zware overtredingen van de
dierbeschermingswet.

De Brandweeracademie stelt dat brandveiligheid voor veehouders geen sturende factor is bij het
bouwen of verbouwen van een stal. Door de schaalvergroting in de vee-industrie, die ook in
Overijssel in alle hevigheid plaatsvindt, neemt de kans op stalbranden toe en worden de gevolgen
groter.