Statenlid werkt in Daarle aan Groeiend Verzet

Overijssels Statenlid Lia van Dijk werkte vandaag met andere leden van de Partij voor de Dieren aan een door hen zelf veilig gesteld stukje natuur in Daarle, onder leiding van Landschap Overijssel. De bijna 100.000 m2 aan natuurgebied is in 2013 vrijgekocht in het kader van de campagne Groeiend Verzet.

Als gevolg van de drastische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde, werden in 2013 een aantal stukken natuur van Staatsbosbeheer in de uitverkoop gezet. De Partij voor de Dieren wist het stuk in Daarle te bemachtigen na een succesvolle campagne waarbij geld werd ingezameld onder natuurliefhebbers.

Volgens de partij kunnen we geen vierkante meter natuur missen. Zeker de natuur in Overijsel verkeert in een dramatische conditie. Meer en meer natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor asfalt, bedrijventerreinen, stedenbouw en landbouwgrond. In Overijssel beslaat het aandeel landbouwgrond maar liefst 70% van het totaal. Tel daarbij op de stedelijke bebouwing en wat resteert zijn nog maar luttele percentages voor de natuur.

Dat heeft ook grote gevolgen voor de biodiversiteit. In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig. Dit is de laagste score van alle EU-lidstaten. Volgens Statenlid Van Dijk is de natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het meest waardevolle dat wij hebben en de basis van al het leven. Door het verdwijnen van natuurgebieden verliest ons land steeds meer planten- en diersoorten.

De bedoeling van de natuurwerkdag in Daarle is vooral om de natuur de natuur te laten, maar kleine werkzaamheden zijn noodzakelijk om het gebied te onderhouden en de biodiversiteit te bevorderen. De werkzaamheden bestonden grotendeels uit het wegsnoeien van takken, uitdunnen van bosjes en hooien.