Opinieartikelen

De mythe van de mestvergister

12-10-2016
De steeds verdergaande schaalvergroting in de vee-industrie in Overijssel heeft als gevolg een enorm mestoverschot. Dit zorgt voor grote schade aan natuur en milieu. Mestvergisters lijken een uitkomst te bieden, maar zijn geen duurzame oplossing voor het...

Dag vogels, dag bloemen, dag bijen

14-01-2016
Door Lia van Dijk Het provinciebestuur van Overijssel wil nog grotere megastallen. Het maakt ook niet meer uit waar ze komen. Een onbegrijpelijk voornemen. Overijssel behoort tot de provincies met de meeste megastallen en honoreert hiermee de...