Luuk Folkerts


Frac­tie­voor­zitter en Statenlid

Luuk (1963), van huis uit natuurkundige, is sinds 2007 actief voor de Partij voor de Dieren. Eerst als penningmeester van het partijbestuur en van 2010 tot 2015 als partijvoorzitter. Ook was hij vanaf de oprichting tot 2017 bestuurslid van de Animal Politics Foundation, de buitenlandstichting van de partij. Sinds april 2017 is Luuk Statenlid voor de partij in Overijssel, waar hij Lia van Dijk opvolgde.

Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig adviseur duurzame energie. Zo heeft hij meegewerkt aan de realisatie van het offshore windpark Gemini, het grootste windmolenpark van Nederland. Daarbij richt Luuk zich vooral op de ecologische inpassing van de windmolens, zodat zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met dier en natuur. Momenteel werkt hij aan een natuurherstelproject om oesterbanken terug te krijgen op de zeebodem in het windpark.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 is Luuk lijsttrekker. Hij wil zich in Overijssel blijven inzetten voor verkleining van de veestapel, betere bescherming van de natuur en concrete klimaatmaatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

"Sinds ik in de Provinciale Staten zit is het me nog duidelijker geworden hoeveel problemen terug te voeren zijn naar de intensieve landbouw. Van vernietiging van onze biodiversiteit tot de luchtkwaliteit en van jacht tot volksgezondheid. En niet te vergeten het enorme aandeel van de veeteelt in de uitstoot van broeikasgassen. Verandering in de landbouw is in Overijssel heel hard nodig. Juist de provincie kan daar een grote rol in spelen."


Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws