Nieuws

Update volksgezondheidsrisico's geitenhouderijen

10-07-2018
Vorig jaar september en afgelopen maart heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel gepleit voor een geitenstop in verband met risico's voor de volksgezondheid. Beide keren zijn onze moties verworpen. De gedeputeerde gaf in september aan...

Reptielen vs. mountainbikers

27-06-2018
In december 2017 is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt gevraagd reptielen een plaats te geven in de aandachtsoortenlijst van de provincie. Inmiddels zijn de reptielen als soortgroep toegevoegd en zijn de adder en ringslang...

Update dodelijke paasvuren

28-05-2018
De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten over paasvuren die elk jaar worden ontstoken in Overijssel. Omdat de stapels snoeihout – sommige worden tientallen meters hoog – over een periode...

PvdD steunt demonstratie kerncentrale Lingen

25-05-2018
Op 9 juni is er in Lingen (Duitsland) een internationale demonstratie tegen de kerncentrale Emsland. De centrale staat net over de grens met Twente, wat betekent dat een deel van Overijssel tot risicogebied behoort bij een eventueel nucleair ongeval. In...

Landbouw belangrijkste bron broeikasgasemissies Overijssel

16-05-2018
Zwolle, 16 mei 2018 - Uit het CLM rapport Landbouw en klimaatverandering in Overijssel  blijkt dat de landbouw verreweg de belangrijkste bron is van broeikasgasemissies in Overijssel. Een integraal klimaatbeleid ontbreekt echter in de provincie. Reden...

Provinciale aanpak mestfraude laat op zich wachten

16-05-2018
Zwolle, 16 mei 2018 - In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren is door het Overijssels college aangegeven “dat er in de markt van mest en co-vergisting een verontrustend hoog niveau van niet-naleving zichtbaar is”. De Partij...

Paasvuren dodelijk voor dieren

19-04-2018
De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten over paasvuren die elk jaar worden ontstoken in Overijssel. Omdat de stapels snoeihout – sommige worden tientallen meters hoog – over een periode...

PvdD: Volksgezondheidsrisico's geitenhouderijen onacceptabel

07-03-2018
De Partij voor de Dieren pleit vandaag in de Statenvergadering voor het uitfaseren van de geitenhouderij in de provincie vanwege risico’s voor de volksgezondheid. Het aantal extra gevallen van longontsteking in Overijssel die direct zijn toe te...

Bedreiging natuurgebied Lonnekerberg

14-02-2018
Vandaag bezocht de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Overijssel de Lonnekerberg. We kregen hier een zeer informatieve rondleiding van Stichting Lonekkerberg (StiL), die al jaren strijd voor behoud van dit prachtige stukje Overijssel. Direct...

 
Volgende pagina