Nieuws

Landbouw belangrijkste bron broeikasgasemissies Overijssel

16-05-2018
Zwolle, 16 mei 2018 - Uit het CLM rapport Landbouw en klimaatverandering in Overijssel  blijkt dat de landbouw verreweg de belangrijkste bron is van broeikasgasemissies in Overijssel. Een integraal klimaatbeleid ontbreekt echter in de provincie. Reden...

Provinciale aanpak mestfraude laat op zich wachten

16-05-2018
Zwolle, 16 mei 2018 - In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren is door het Overijssels college aangegeven “dat er in de markt van mest en co-vergisting een verontrustend hoog niveau van niet-naleving zichtbaar is”. De Partij...

Paasvuren dodelijk voor dieren

19-04-2018
De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten over paasvuren die elk jaar worden ontstoken in Overijssel. Omdat de stapels snoeihout – sommige worden tientallen meters hoog – over een periode...

PvdD: Volksgezondheidsrisico's geitenhouderijen onacceptabel

07-03-2018
De Partij voor de Dieren pleit vandaag in de Statenvergadering voor het uitfaseren van de geitenhouderij in de provincie vanwege risico’s voor de volksgezondheid. Het aantal extra gevallen van longontsteking in Overijssel die direct zijn toe te...

Bedreiging natuurgebied Lonnekerberg

14-02-2018
Vandaag bezocht de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Overijssel de Lonnekerberg. We kregen hier een zeer informatieve rondleiding van Stichting Lonekkerberg (StiL), die al jaren strijd voor behoud van dit prachtige stukje Overijssel. Direct...

GGD becijfert: gezondheidsrisico's omwonenden geitenhouderijen

02-02-2018
Het onderzoek dat de GGD uitvoerde naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenhouderijen in Overijssel is afgerond. Om dit onderzoek had de fractie van de Partij voor de Dieren samen met andere partijen gevraagd, nadat ons voorstel voor...

Inspirerend bezoek Kasteel het Nijenhuis

29-12-2017
Vandaag bezocht onze fractie Kasteel het Nijenhuis. We kregen daar een speciale rondleiding, met als thema het menselijk ingrijpen op de eigen omgeving. De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur en het kerstreces bood de...

Vragen over ingreep provincie in mestvergister Zenderen

21-12-2017
De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijk vragen gesteld over de ingreep van de provincie om de realisatie van de mestvergister in Zenderen door te drukken. De provincie wil de plannen door laten gaan, terwijl de Raad van State eerder oordeelde...

Motie reptielen in aandachtssoortenlijst aangenomen

13-12-2017
Tijdens de Statenvergadering van 13 december is een door de Partij voor de Dieren ingediende motie aangenomen, waarin wordt gevraagd om reptielen op te nemen in de provinciale aandachtssoortenlijst. Deze lijst was ter informatie bijgevoegd bij het...

Vragen over vergunning megastal Almelo

13-12-2017
Tijdens het vragenuur van de Provinciale Statenvergadering van vandaag heeft Statenlid Luuk Folkerts vragen gesteld over de vergunning die door de provincie is afgegeven voor de uitbreiding van een varkensstal in Almelo. Met het afgeven van deze...

 
Volgende pagina