Ruimte, wonen en mobi­liteit


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

In het vervoer wil de Partij voor de Dieren ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn.

Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop.

De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland blijft maar toenemen. De Partij voor de Dieren vindt dat in plaats van nieuwbouw, leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven moet worden ingeblazen. Nieuwbouw van kantoren moet worden gestopt. Leegstaande kantoorpanden worden niet langer fiscaal gestimuleerd via verlaagde OZB-belasting, maar na een half jaar leegstand wordt een leegstandsheffing opgelegd. Het moet daarnaast makkelijker worden om lege kantoorpanden een andere functie te geven, zoals wonen. De Partij voor de Dieren is tevens tegen het kraakverbod. Het kraken van leegstaande panden wordt veroorzaakt door een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters. Er dient geïnvesteerd te worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen. De melding van leegstaande kantoorpanden en winkelruimten moet verplicht worden en er moet een onderhoudsplicht voor gebouwen komen die gebruikt worden voor antikraak.


  • Wildaanrijdigen voorkomen

    Om ongelukken met wilde dieren tegen te gaan, neemt de provincie preventieve maatregelen zoals het verlagen van de maximumsnelheid op wegen, het plaatsen van wildhekken en rasters en het verbieden van gewassen rond vliegvelden die vogels aantrekken.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PAS op de plaats

Stikstofdepositie in Overijssel moet nu écht omlaag

Het nationale stikstofbeleid is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Dat is de uitspraak die het Europese Hof vandaag deed. Dat betekent dat vergunningen voor de uitbreiding of nieuwvestiging van veehouderijen en aanleg of verbreding van wegen onterecht door de provincie zijn verleend. Door de torenhoge stikstofuitstoot ligt de natuur in Overijssel onder een verstikkend deken. Het overgro...

Bijdragen Moties Vragen