Shutterstock 412333285

Ruimte, wonen en mobiliteit

In het vervoer wil de Partij voor de Dieren ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn en een volwaardig alternatief voor de eigen auto zijn.

Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop. De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland blijft maar toenemen. De Partij voor de Dieren vindt dat in plaats van nieuwbouw, leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven moet worden ingeblazen.

Er zal geïnvesteerd moeten worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen. Er komt een meldplicht van leegstaande kantoorpanden en winkelruimten en er komt een onderhoudsplicht voor gebouwen komen die gebruikt worden voor antikraak.

Natuur en biodi­ver­siteit

Landbouw en voedsel

Dieren in het wild

Milieu, klimaat en energie

Sociaal en economie

Ruimte, wonen en mobi­liteit

Bestuur en cultuur