Ruimte, wonen en mobi­liteit


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

In het vervoer wil de Partij voor de Dieren ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn en een volwaardig alternatief voor de eigen auto zijn.

Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop. De leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen in Nederland blijft maar toenemen. De Partij voor de Dieren vindt dat in plaats van nieuwbouw, leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven moet worden ingeblazen.

Er zal geïnvesteerd moeten worden in betaalbare woningen. Bestaande woningen die langdurig leegstaan (bedrijfs- en kantoorpanden) dienen een nieuwe bestemming te krijgen als starterswoningen. Er komt een meldplicht van leegstaande kantoorpanden en winkelruimten en er komt een onderhoudsplicht voor gebouwen komen die gebruikt worden voor antikraak.

 • Koester de ruimte

  Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop.

  Meer informatie
 • Slimmer vervoer

  Er moet niet geïnvesteerd worden in nog meer asfalt, maar in betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, dat overal een volwaardig alternatief vormt voor de eigen auto. Daarvoor is het huidige Overijsselse kernnet OV te beperkt en moet dus worden uitgebreid.

  Ook zijn investeringen in een deelfietssysteem, veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen noodzakelijk. Het kernnet fiets wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. De spoorverbinding Almelo – Emmen wordt geëlektrificeerd en de provincie zet zich in voor het doortrekken van deze spoorlijn naar Groningen.

  Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid. Meer asfalt lost het fileprobleem niet op. De provincie moet meer inzetten op alternatieve maatregelen, zoals het stimuleren van spitsmijden.

  Meer informatie
 • Wildaanrijdigen voorkomen

  Om ongelukken met wilde dieren tegen te gaan, neemt de provincie preventieve maatregelen zoals het verlagen van de maximumsnelheid op wegen, het plaatsen van wildhekken en rasters en het verbieden van gewassen rond vliegvelden die vogels aantrekken.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws