Bestuur en cultuur


Een trans­pa­rante overheid, ruimte voor kunst en cultuur

De Partij voor de Dieren kiest als het gaat om samenleven voor een zorgvuldige balans tussen persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen hebben de vrijheid om te leven volgens hun eigen inzichten, voor zover deze niet conflicteren met de vrijheden van anderen, waaronder die van dieren. De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van mensen, openbaarheid van bestuur en de vrijheid van meningsuiting. De provincie moet inwoners actief bij de politiek en besluitvorming betrekken, onder meer door hen de mogelijkheid te geven eenvoudig kennis te nemen van besluiten.

De Partij voor de Dieren wil een betrokken overheid die mensen toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen. Welzijn voor mens en dier staat centraal.

Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de gezondheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht. De Partij voor de Dieren kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector. • Dieronvriendelijke evenementen

  Het welzijn van dieren bij vrijetijdsbestedingen als hengelen en duivensport, volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen, circussen en mediaoptredens laat te wensen over. Dieren worden vaak veel vervoerd, hebben gebrekkige huisvesting, krijgen slechte voeding en lijden aan stress. De Partij voor de Dieren wil af van het gebruik van dieren omwille van traditie en vermaak.

  De provincie streeft naar een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, roofvogelshows of hengelen. Zwientjetikken en duivensport zijn niet meer van deze tijd. Dieronvriendelijke evenementen, zoals de Military Boekelo, krijgen geen steun van de provincie.

  Meer informatie
 • Ruimte voor kunst, cultuur en media

  Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor kunst, regionale media en streektaal dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monumentenzorg, de bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea, tentoonstellingsruimten en muziekeducatie. Wij zijn tegen bezuinigingen op cultuur.

  Meer informatie

Bestuur en cultuur

Wat we hebben bereikt

 • Actieve belangenbehartiging Overijssel inzake Lelystad Airport

 • Regenboogvlag op provinciehuis

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws