Bestuur en samen­leving


Een trans­pa­rante overheid, een inclu­sieve samen­leving

Een integere overheid is transparant over besluitprocessen, betrekt haar burgers en biedt ze perspectief. Bij het bieden van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin burgers zich vrij kunnen voelen en waarin rechten op privacy en zelfontplooiing worden gerespecteerd.

De Partij voor de Dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, LHBTI's en etnische minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. De Partij voor de Dieren pleit dan er dan ook voor dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht wordt. Tevens moet er met kracht opgetreden worden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en moet de overheid ernaar streven het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking. Ook moeten homoseksuele paren gelijke rechten krijgen aan die van heteroseksuele paren en bij een echtscheiding moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten krijgen.
 • Bestrijden discri­mi­natie minderheden

  De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

  Meer informatie
 • Dieronvriendelijke evenementen

  Het welzijn van dieren bij vrijetijdsbestedingen als hengelen en duivensport, volksspelletjes, kunstuitingen, levende kerststallen, circussen en mediaoptredens laat te wensen over. Dieren worden vaak veel vervoerd, hebben gebrekkige huisvesting, krijgen slechte voeding en lijden aan stress. De Partij voor de Dieren wil af van het gebruik van dieren omwille van traditie en vermaak.

  De provincie streeft naar een verbod op dieronvriendelijke gebruiken zoals levende kerststallen, roofvogelshows of hengelen. Zwientjetikken en duivensport zijn niet meer van deze tijd. Dieronvriendelijke evenementen, zoals de Military Boekelo, krijgen geen steun van de provincie.

  Meer informatie

Bestuur en samenleving

Wat we hebben bereikt

 • Actieve belangenbehartiging Overijssel inzake Lelystad Airport

 • Regenboogvlag op provinciehuis

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD hoopt op verdub­beling in Staten en Eerste Kamer

Luuk Folkerts lijsttrekker in Overijssel

De Partij voor de Dieren neemt volgend jaar in twaalf provincies deel aan de Provinciale Statenverkiezingen. Tevens doet de partij mee in zeven waterschappen. In Overijssel is huidig fractievoorzitter Luuk Folkerts de beoogd lijsttrekker. Sinds de verkiezingen van 2015 is de Partij voor de Dieren met 18 Statenleden vertegenwoordigd in tien provincies, te weten Friesland, Groningen, Noord-Holland,...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws