Overijssel, je kunt nu nog kiezen!

Verkiezingen 2023
Provinciale Staten en waterschappen

Luuk Folkerts

Lijsttrekker provincie Overijssel

Hou stevig vast aan je idealen.
Kies 15 maart Partij voor de Dieren.

Waterschappen in jouw provincie

Lees het programma van de waterschappen in jouw provincie

Alle deelnemende waterschappen

In Overijssel kun je kiezen voor...

Groener, diervriendelijker, socialer.

Kies je voor meer natuur én meer betaalbare huizen? Kies je voor een krimp van de vee-industrie én grenzen aan de groei?

Houd vast aan je idealen. Kies 15 maart Partij voor de Dieren.


 • Minder dieren in de vee-industrie

  Inkrimpen met minstens 75%.

 • Meer natuur

  Bescherm de biodiversiteit, verbind natuurgebieden en help dieren met oversteken.

 • Klimaatvriendelijk leven betaalbaar voor iedereen

  Bestrijd energiearmoede en help bij energiebesparing.

 • Een schone leefomgeving

  Gezonde lucht, water en bodem. Overijssel moet stoppen met landbouwgif in de bollen- en lelieteelt.

 • Betaalbare en groene woningen

  Bouwen aan een natuurinclusief en duurzaam Overijssel.

 • Geen megastallen
  Minder dierenleed en minder gevaar voor ziektes, zoals Q-koorts en vogelgriep.

 • Grenzen aan de groei

  Groei van de economie is geen doel meer, we blijven binnen de draagkracht van de Aarde.

 • Minder vliegen

  Vliegveld Twente blijft dicht en vliegveld Lelystad niet openen.

 • Geen evenementen met dieren

  Weg met de subsidie voor Military Boekelo.

 • Einde aan de hobbyjacht

  We laten dieren in het wild met rust.

Onze kandidaten

Luuk Folkerts

Luuk Folkerts

Fractievoorzitter en Statenlid

Luuk (1963), van huis uit natuurkundige, is sinds 2007 actief voor de Partij voor de Dieren. Eerst als penningmeester van het partijbestuur en van 2010 tot 2015 als partijvoorzitter. Ook was hij vanaf de oprichting tot 2017 bestuurslid van de Animal Politics Foundation, de buitenlandstichting van de partij. Sinds april 2017 is Luuk Statenlid voor de partij in Overijssel, waar hij Lia van Dijk opvolgde.

Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig adviseur duurzame energie. Zo heeft hij meegewerkt aan de realisatie van het offshore windpark Gemini, het grootste windmolenpark van Nederland. Daarbij richt Luuk zich vooral op de ecologische inpassing van de windmolens, zodat zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met dier en natuur. Momenteel werkt hij aan een natuurherstelproject om oesterbanken terug te krijgen op de zeebodem in het windpark.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 is Luuk lijsttrekker. Hij wil zich in Overijssel blijven inzetten voor verkleining van de veestapel, betere bescherming van de natuur en concrete klimaatmaatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

"Sinds ik in de Provinciale Staten zit is het me nog duidelijker geworden hoeveel problemen terug te voeren zijn naar de intensieve landbouw. Van vernietiging van onze biodiversiteit tot de luchtkwaliteit en van jacht tot volksgezondheid. En niet te vergeten het enorme aandeel van de veeteelt in de uitstoot van broeikasgassen. Verandering in de landbouw is in Overijssel heel hard nodig. Juist de provincie kan daar een grote rol in spelen."

Onze idealen

Natuur en biodi­ver­siteit

Landbouw en voedsel

Dieren in het wild

Milieu, klimaat en energie

Sociaal en economie

Ruimte, wonen en mobi­liteit

Bestuur en cultuur

Onze mensen

Luuk Folkerts

Fractievoorzitter en Statenlid

Luuk (1963), van huis uit natuurkundige, is sinds 2007 actief voor de Partij voor de Dieren. Eerst als penningmeester van het partijbestuur en van 2010 tot 2015 als partijvoorzitter. Ook was hij vanaf de oprichting tot 2017 bestuurslid van de Animal Politics Foundation, de buitenlandstichting van de partij. Sinds april 2017 is Luuk Statenlid voor de partij in Overijssel, waar hij Lia van Dijk opvo...

Lees verder

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

 • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
 • Geef het gedachtegoed meer bekendheid