Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

BREAK: Geitenstop Overijssel

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in Overijssel een geitenstop afgekondigd. Dit betekent dat de geitensector tijdelijk op slot gaat: geen uitbreiding, nieuwvestiging of omzetting naar geitenhouderij.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Natuur en biodi­ver­siteit

Landbouw en voedsel

Dieren in het wild

Milieu, klimaat en energie

Sociaal, economie en cultuur

Ruimte, wonen en mobi­liteit

Bestuur en samen­leving

Onze mensen

Luuk Folkerts

Statenlid, fractievoorzitter

Luuk (1963) is sinds 2007 actief voor de Partij voor de Dieren, eerst als penningmeester van het partijbestuur en van 2010 tot 2015 als partijvoorzitter. Daarnaast is hij vanaf de oprichting bestuurslid van de Animal Politics Foundation, de buitenlandstichting van de partij. Sinds april 2017 is Luuk Statenlid voor de partij in Overijssel, waar hij Lia van Dijk is opgevolgd.

Lees verder

Actueel

BREAK: Geitenstop Over­ijssel

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in Overijssel een geitenstop afgekondigd. Dit betekent dat de geitensector tijdelijk op slot gaat: geen uitbreiding, nieuwvestiging of omzetting naar geitenhouderij. De Partij voor de Dieren is blij met dit besluit, maar blijft verbaasd dat hier zo vaak over gesproken moest worden voordat tot maatregelen is overgegaan. Fractievoorzitter Luuk Folkerts: “Voo...

Toezegging onderzoek WHO normen lucht­kwa­liteit

In de Statenvergadering van 26 september 2018 heeft de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor luchtkwaliteit. In de Integrale Netwerkvisie die voor lag, is met alleen een economische bril gekeken naar mobiliteit in de provincie Overijssel. Als gevolg daarvan zijn is luchtkwaliteit in het hele stuk niet eens benoemd. De gedeputeerde gaf in de commissievergadering aan dat luchtkwaliteit wordt ...

Egel en hermelijn onterecht op vrij­stel­lings­lijst

De Partij voor de Dieren pleit er vandaag in de Statenvergadering voor om vijf diersoorten van de provinciale vrijstellingslijst af te halen. Het gaat niet goed met de bunzing, egel, hermelijn, ondergrondse woelmuis en wezel. Daarom zouden deze soorten niet mogen worden gedood, gevangen of verjaagd. Soorten die op de provinciale vrijstellingslijst staan mogen gevangen worden. Daarnaast is het to...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen. Daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Neem contact op met de werkgroep Overijssel
  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid