Sociaal en economie


Een economie gericht op bestaans­ze­kerheid, binnen de grenzen van de planeet

De Partij voor de Dieren staat voor een economie gericht op bestaanszekerheid, binnen de grenzen van de planeet. We willen toe naar een sociale economie, waarin ecologische grenzen worden gerespecteerd. De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Het is tijd voor een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit.

Daarbij past een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, LHBTI's en etnische minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie. Tevens moet er met kracht opgetreden worden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en moet de overheid ernaar streven het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking. • Bestrijden discri­mi­natie minderheden

  De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

  Meer informatie
 • Een economie binnen de grenzen van de planeet

  De Partij voor de Dieren staat voor een economie gericht op bestaanszekerheid, binnen de grenzen van de planeet. We willen toe naar een sociale economie, waarin ecologische grenzen worden gerespecteerd. De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Het is tijd voor een Plan B: een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit.

  De provincie ontwikkelt samen met haar gemeenten een kringloopstrategie waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden opgenomen. De vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen wordt gestimuleerd. De provincie Overijssel laat jaarlijks haar ecologische voetafdruk berekenen als indicator om voortgang op duurzaamheid te meten.

  Meer informatie
 • Een economie gericht op bestaanszekerheid

  Het is tijd voor een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit. Daarbij past een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

  De Partij voor de Dieren wil dat er een groene balans komt, een breed welvaartsbegrip: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien. Zo worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving duidelijk in kaart gebracht en kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame en solidaire economie.

  Meer informatie

Sociaal en economie

Wat we hebben bereikt

 • Toepassen beginselen duurzame en circulaire economie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws