Sociaal, economie en cultuur


Je geld of je leven?

De Partij voor de Dieren staat voor een economie gericht op bestaanszekerheid, binnen de grenzen van de planeet. We willen toe naar een sociale economie, waarin ecologische grenzen worden gerespecteerd. De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! Het is tijd voor een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit.

Daarbij past een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het is de aanzet tot de transformatie, verandering en innovatie die de samenleving hard nodig heeft. De harde bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de gezondheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed danig in gevaar gebracht. De Partij voor de Dieren kiest voor herstel van het hart van een vrije samenleving: een bloeiende kunst- en cultuursector.Sociaal, economie en cultuur

Wat we hebben bereikt

  • Toepassen beginselen duurzame en circulaire economie

  • Behoud Orkest van het Oosten