Landbouw en voedsel


Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel

Voedsel is een basisbehoefte voor ons bestaan. De totstandkoming van ons voedsel verdient dus onze volle aandacht. De Nederlandse voedselvoorziening is ernstig uit balans. Zij legt op dit moment een groot en onverantwoord beslag op de hulpbronnen en landbouwgronden wereldwijd. Dat komt onder andere door de massale import van veevoer en het gebruik van kunstmest en landbouwgif in de landbouw.

De intensieve landbouw in ons land maakt vele slachtoffers. Elk jaar worden in Nederland ruim 500 miljoen dieren geslacht na een kort en ellendig leven. Door het vele gebruik van landbouwgif verdwijnen onder meer bijen en vlinders en worden omwonenden van akkers en bollenvelden ziek. Weidevogels vinden geen voedsel meer en nesten worden kapotgemaaid. De uitstoot van broeikasgassen en stikstof door onze enorme veestapel gaat ten koste van de natuur en draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Bij veel boeren in Nederland staat het water tot aan de lippen: elke week moeten vijf boerenbedrijven de deuren sluiten, omdat ze te weinig geld verdienen en niet mee kunnen of willen in het steeds meer en/of intensiever houden van dieren. Denk aan megastallen en de miljoenenleningen die boeren daarvoor moeten afsluiten. Dat kan anders. Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering, dierenleed en biodiversiteitsverlies.

Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als we de natuurlijke kringlopen herstellen en boeren een eerlijke prijs betalen voor hun producten. Ook moet er volledig inzicht komen in waar ons voedsel vandaan komt, hoe het is geproduceerd en of de prijs de kosten dekt. De voedselketen moet kort en open zijn, om gesjoemel met voedsel te voorkomen. Stunten met de prijs van vlees is ontoelaatbaar en we binden de strijd aan tegen voedselverspilling. Uiteraard komt er een einde aan de bio-industrie!
 • Einde aan de bio-industrie

  Voor kiloknallers worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie gefokt en opgehokt onder ziekmakende omstandigheden. Bovendien worden steeds meer mensen ziek door fijnstof, ammoniak en ziektekiemen in de lucht. Stalbranden maken honderdduizenden slachtoffers per jaar. De veestapel dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil dat de problemen bij de bron worden aangepakt.

  Meer informatie
 • Gebruik landbouwgif

  Voorkomen moet worden dat landbouwgif in het milieu terechtkomt. Zolang het gebruik van landbouwgif nog niet landelijk verboden is, krijgen gronden die worden gebruikt voor het biologisch telen van gewassen betere bescherming tegen gifgebruikers. De provincie stimuleert bedrijven om te stoppen met landbouwgif en er komen spuitvrije zones.

  Meer informatie
 • Kringlopen sluiten

  Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als we de natuurlijke kringlopen herstellen. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. De provincie neemt de provincie regels op voor grondgebonden en circulaire landbouw.

  Meer informatie
 • Mestvergisting

  Mestvergisters zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Er komen geen nieuwe installaties bij, uitbreidingen worden niet vergund en er komt beleid om het aantal mestvergisters af te bouwen. Mestvergisters vormen geen onderdeel van de transitie naar hernieuwbare energie.

  De Partij voor de Dieren wil dat de problemen rond de productie van mest bij de bron worden aangepakt. Nederland kent als gevolg van een immense veestapel een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. De veestapel zal in zijn geheel moeten krimpen, waardoor er niet meer mest wordt geproduceerd dan er verantwoord op de Nederlandse landbouwgronden gebruikt kan worden.


  Meer informatie
 • Ontwikkeling en innovatie van plantaardige vleesvervangers

  Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering, dierenleed en biodiversiteitsverlies. Er is nog een wereld te winnen door meer plantaardig te eten. Door vaker vlees te laten staan en te kiezen voor een meer plantaardig dieet kan de landbouw omschakelen, worden megastallen overbodig en kan de veestapel krimpen. Meer plantaardig eten is goed voor het milieu, voor de dieren en voor de mensen. Minder vlees helpt om minder broeikasgassen uit te stoten en het klimaatprobleem bij de bron aan te pakken. Tevens schept het mogelijkheden om landbouwgrond terug te geven aan de natuur. Dat gaat niet vanzelf, Overijssel moet de overgang naar streekgebonden, plantaardige en biologische landbouw actief stimuleren.

  De provincie steunt ontwikkeling en innovatie van plantaardige vleesvervangers en loopt voorop als het gaat om de promotie van vegetarisch en veganistisch eten. Europese landbouwsubsidies worden door de provincie alleen ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van streekgebonden, plantaardige of biologische productie van voedsel.

  Meer informatie
 • Stimuleren transitie naar kleinschalige en biologische landbouw

  Boeren worden gestimuleerd en geholpen om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of om geheel plantaardig te gaan boeren. De provincie ondersteunt ook initiatieven voor biologische stadslandbouw. Europese landbouwsubsidies worden door de provincie alleen ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van streekgebonden, plantaardige of biologische productie van voedsel.

  Meer informatie
 • Waterstanden in en rond natuurgebieden omhoog

  De Partij voor de Dieren vindt dat waterstanden niet langer aangepast moeten worden aan de landbouw, maar aan de behoeften van de natuur. Kunstmatig lage waterstanden ten behoeve van de landbouw zijn funest voor de natuur. In veengebieden zorgt een lage waterstand bovendien voor bodemdaling. Hierdoor verdwijnen unieke veengebieden en komt veel CO2 vrij. Dit draagt dus bij aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan klimaatverandering. Waterstanden in veengebieden moeten omhoog om de bodemdaling te stoppen.

  Meer informatie

Landbouw en voedsel

Wat we hebben bereikt

 • Aanpak mestfraude

  In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren is door het Overijssels college aangegeven “dat er in de markt van mest en co-vergisting een verontrustend hoog niveau van niet-naleving zichtbaar is”. Wij maken ons zorgen over mestfraude, zeker gezien de plannen van de provincie om 70 mestvergisters te realiseren. De gedeputeerde heeft toegezegd dat zij Provinciale Staten op de hoogte zal houden over de ontwikkelingen van een landelijke aanpak van mestfraude en de provinciale vertaling daarvan.

 • Duidelijkheid over emissies landbouw

 • Provinciale geitenstop

 • Stimulering eiwittransitie

 • Duidelijkheid over omvang gezondheidsrisico's geitenhouderijen

 • Tegenhouden komst varkensbaron Mariënheem

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws