Manifest voor het Plat­teland


3 maart 2023

Meer boeren, meer natuur, gezondheid op 1 en wonen voor iedereen. Dat is de kern van het Manifest voor het Platteland.

Het manifest is het antwoord van de Partij voor de Dieren op de omgekeerde vlaggen-beweging: minstens 75 procent minder koeien, varkens, kippen en andere landbouwdieren, een natuurvriendelijke landbouw zonder gif en het bevrijden van de boer uit de klem van de agro-industrie.

Voor álle bewoners van het platteland.