Jacintha Beuks


Kandidaat #3

Jacintha Beuks (1993) heeft altijd een passie voor mensen, dieren en milieu gehad en zet zich daar graag actief voor in. Ze is bestuurslid geweest bij Pink Overijssel, de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren. Op dit moment zit ze in de afrondende fase van haar studie rechtsgeleerdheid met een extra focus op duurzaamheid en filosofie. Jacintha is veganist en woont samen met haar vriend in Zwolle.

Jacintha staat op de derde plek op de kandidatenlijst. Als dierenliefhebber, maar ook als iemand die zich bekommert om de leefomgeving van de Overijsselse bewoners, wil zij zich graag inzetten om een einde te maken aan de bio-industrie. Dat de provincie de deur openhoudt voor de komst van megastallen is haar dan ook een doorn in het oog.

Daarnaast wil Jacintha zich richten op het opkomen voor minderheden en het tegengaan van elke vorm van discriminatie. Mensen van elke afkomst, levensovertuiging, geaardheid en genderoriƫntatie moeten zich veilig voelen in Overijssel en moeten zichzelf kunnen zijn. Overijssel moet een groene, schone en veilige provincie zijn voor zowel mens als dier.