Jacintha Beuks


Burgerlid

Jacintha Beuks (1993) heeft altijd een passie voor mensen, dieren en milieu gehad en zet zich daar graag actief voor in. Ze is bestuurslid geweest bij Pink Overijssel, de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren. Op dit moment werkt ze bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als medewerker vraagbeantwoording bij de afdeling innovatief en duurzaam ondernemen. Jacintha is veganist en woont samen met haar verloofde in Zwolle.

Jacintha is op 15 mei 2019 be├źdigd als burgerlid voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel. Als dierenliefhebber, maar ook als iemand die zich bekommert om de leefomgeving van de Overijsselse bewoners, wil zij zich graag inzetten om een einde te maken aan de bio-industrie. Dat de provincie de deur openhoudt voor de komst van megastallen is haar dan ook een doorn in het oog.

Daarnaast wil Jacintha zich richten op het opkomen voor minderheden en het tegengaan van elke vorm van discriminatie. Mensen van elke afkomst, levensovertuiging, geaardheid en genderori├źntatie moeten zich veilig voelen in Overijssel en moeten zichzelf kunnen zijn. Overijssel moet een groene, schone en veilige provincie zijn voor zowel mens als dier.