Miroya Reinders


Frac­tie­me­de­werker

Miroya Reinders is student filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en maakt werk van haar idealen binnen PINK!, de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren, als Vice-Voorzitter en Bestuurslid Organisatie van het landelijk bestuur. Ze heeft een groot hart voor dier en natuur en wil naast deze kernthema's inclusiviteit en diversiteit op de kaart van de Overijsselse politiek zetten.

De afgelopen twee jaar heeft ze zich ingezet als activist voor Animal Rights en als activistenleider voor de campagnes 'Demonstratierecht' en 'Internationale LHBTQI+ Rechten' van Amnesty International. Ze is mede-oprichter van Klimaatcoalitie Zwolle en organisator van diverse demonstraties op lokaal en nationaal niveau.

Miroya ziet het onrecht in de wereld en zet zich in voor systeemverandering en rechtvaardigheid. "De verschrikkelijke praktijken die zich afspelen in de bio-industrie moeten zichtbaar worden voor de consument. Geen blije koetjes op de verpakking terwijl ze werkelijk uitgemolken worden tot ze er bij neervallen in megastallen".