Thomas Fabry


Kandidaat #4

Thomas Fabry (1971) is sinds 4 jaar burgerlid voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel. In die tijd heeft hij het woordvoerderschap voor verschillende onderwerpen op zich genomen, met name in de commissies Milieu & Energie en Economie. Thomas is sinds zijn 20ste vegetariër en sinds een paar jaar veganist. Via de politiek zet hij zich in voor een toekomst waarin de mens geen dierenleed meer veroorzaakt. Voordat de PvdD een zetel in de Provinciale Staten van Overijssel behaalde, was Thomas Fabry actief binnen de werkgroep van de partij. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 zette hij zich in als campagneleider en behaalde de PvdD haar eerste zetel in de Provinciale Staten van Overijssel.