Koester de ruimte


Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop.

Het standpunt Koester de ruimte is onderdeel van: Ruimte, wonen en mobiliteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer