Opvang van in het wild levende dieren


Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. De opvang van gewonde dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter geregeld afweten. In de Nederlandse opvangcentra worden jaarlijks vele gewonde en zieke vogels en zoogdieren opgenomen. Veel van deze opvangcentra zijn financieel noodlijdend.

Met ingang van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is de provincie verantwoordelijk voor het natuurbeheer, en daarmee ook voor de dieren die in de natuur leven. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en ondersteunt. Beschikbaarheid van dierenambulances, opvangcentra en dierenartsen moet gegarandeerd zijn.Er wordt vanuit de provincie voldoende en structurele ondersteuning geboden aan opvangcentra voor in het wild levende dieren en dierenambulances.

Het standpunt Opvang van in het wild levende dieren is onderdeel van: Dieren in het wild

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer