Bijdrage Finan­ciering Onder­grondse Verka­beling


26 februari 2020

Voorzitter,

Dank aan het college voor het voorstel Financiering Ondergrondse Verkabeling in de gemeenten Almelo, Deventer, Enschede en Raalte. Heel goed dat het college dit heeft opgepakt. Ik begrijp dat niet alle provincies deze kans hebben gegrepen. Het bevalt ons ook dat het college het geld hiervoor binnen de begroting heeft gevonden. Wij steunen het voorliggende voorstel.

Wat dan misschien een beetje vervelend is, is dat dit voorstel wel de aanleiding om weer eens te kijken naar de stand van zaken in ’s Heerenbroek. We dachten dat we op 23 januari 2019 GS een duidelijke opdracht hadden gegeven om die situatie op te lossen. In de commissievergadering hebben we gehoord dat dit toch minder vlot verloopt dan gedacht. We hebben 2 miljoen euro gereserveerd voor het ondergronds verkavelen, maar voor de resterende kosten kijken we naar de gemeente Kampen. En Kampen komt blijkbaar niet over de brug. We horen graag van de gedeputeerde hoe hij denkt dit dossier vlot te kunnen trekken. Of, misschien moet de vraag wel zijn wat hij nodig heeft van PS om dit vlot te kunnen trekken.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage bij motie Geen bollenteelt grondwaterbeschermingsgebied

Lees verder

Bijdrage Investeringsprogramma MKB 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer