Bijdrage bij motie Geen bollen­teelt grond­wa­ter­be­scher­mings­gebied


22 januari 2020

Voorzitter,

De gemeente Ommen, in samenwerking met Vitens en de Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB), is van plan om bollenteelt toe te staan in grondwaterbeschermingsgebieden onder het mom van een pilot. De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat deze partijen in grondwaterbeschermingsgebieden willen gaan experimenteren met gewasbeschermingsmiddelen. We vinden dat we van deze kwetsbare gebieden geen proeftuin moeten maken voor bollengif.

Voor de collega Statenleden die nu denken, waar heeft ie het over, wijs ik er graag op dat collega Hermans van de PvdA hierover schriftelijke vragen heeft gesteld. Die vragen zijn op 2 december door het college beantwoord en die kunt u dus nalezen in Notubox.

In onze Omgevingsverordening is geen verbod opgenomen voor bollenteelt in grondwater­beschermingsgebieden. Dat neemt niet weg dat bollenteelt en grondwaterbeschermingsgebieden een slechte combinatie zijn. Bollenteelt gaat namelijk gepaard met intensief gebruik van gif. En – zoals we weten uit het Rekenkamer rapport over drinkwaterbronnen - zulke vervuiling is onomkeerbaar; het is een kwestie van tijd voordat het gif ook in de diepere grondwaterlagen terechtkomt.

In zijn reactie zal de gedeputeerde er zo meteen erop wijzen dat deze pilot juist bedoeld is om te onderzoeken of er minder gif gebruikt kan worden bij bollenteelt. En misschien zal hij mij de vraag willen stellen of ik dat dan niet ook belangrijk vind. En om die vraag maar direct te beantwoorden, ja het is belangrijk dat wordt onderzocht of bollenteelt mogelijk is zonder dat gewasbeschermings­middelen het grond- en oppervlaktewater belasten. Maar niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Een dergelijk proef kan uitstekend worden uitgevoerd in een gebied dat minder kwetsbaar is. Bedenk dat het een proef is, en een proef kan ook mislukken. En als het gif eenmaal in de grond zit, dan krijg je het er niet meer uit.

Voorzitter,

Daarom komen wij vandaag met de motie waarin we GS oproepen om geen medewerking te verlenen aan deze pilot; om bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden te voorkomen; en om aan te sturen op een dergelijke pilot buiten grondwaterbeschermingsgebieden,

en gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Bijdrage bij motie Stoppen met vuurwerk

Lees verder

Bijdrage Financiering Ondergrondse Verkabeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer