Amen­dement Bloem­rijke Bermen


25 januari 2023

Het intensiveren van het maaibeheer is van groot belang voor de verbetering van de biodiversiteit. Van andere partijen vraagt de provincie veel om hieraan een bijdrage te leveren en daar geeft de provincie ook subsidie voor. Juist de stappen die de provincie hierin zelf kan nemen moeten worden genomen. Dan geven we het goede voorbeeld.

Op 1 juli 2020 is de motie bloemrijke bermen met 37 van de 47 stemmen aangenomen door

Provinciale Staten en de indieners van dit amendement hechten aan de uitvoering hiervan.

Voor het intensiveren van het maaibeheer en het behouden van de bloemrijke bermen voegt dit amendement structureel € 380.000 toe aan prestatie 4.7.1.


Status

Aangenomen

Voor

GL, CU, PvdD, SP, D66, SGP, CDA, PvdA

Tegen

PVV, VVD, FVD, Groep Brommer, FMO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geld voor Groen-Blauwe Dooradering

Lees verder

Motie Technische maatregelen juridisch houdbaar en dierwaardig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer