Motie Geld voor Groen-Blauwe Door­a­dering


15 december 2022

Meefinancieren langjarig beheer van nieuw aan te leggen of te herstellen Groenblauwe dooradering (€ 1.000.000)

In 2021 hebben we budget beschikbaar gesteld voor de aanleg en herstel van landschapselementen. Navraag heeft geleerd dat hiervoor voldoende animo bestaat bij particuliere grondeigenaren, maar dat er terughoudendheid is bij agrariërs vanwege het ontbreken van een beheervergoeding. We stellen voor om nu juist in te zetten op langjarige beheervergoeding zodat ook boeren mee kunnen doen en daarvoor een vergoeding kunnen krijgen. Langjarige beheervergoeding uit incidenteel budget kan goed geregeld worden door het geld uit te zetten via de landschapsfondsen, zoals bijvoorbeeld Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (www.sgbdo.nl). Het betreft meefinancieren, waarmee we aangeven dat we GS oproepen waar mogelijk andere partijen (gemeenten en/of Overijsselse bedrijven) voor een deel te laten meefinancieren, om het budget te vergroten en draagvlak uit de samenleving op te halen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Zoekgebieden Windenergie IJsseldelta

Lees verder

Amendement Bloemrijke Bermen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer