Motie weidegang


30 oktober 2019

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 16 oktober 2019.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het terugbrengen van de stikstofdepositie leidt tot hernieuwde zorg dat het percentage weidende koeien achteruitgaat,

verzoeken GS weidegang voor koeien te borgen in de omgevingsverordening,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Lucas Brinkhuis
GroenLinks

Henriƫtte Klein Bleumink
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, 50Plus

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Kaders evenementenbeleid 2020-2023

Lees verder

Amendement Aanvullende voorwaarden vrijstelling herstelmaatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer