Provin­ciale aanpak mest­fraude laat op zich wachten


16 mei 2018

Zwolle, 16 mei 2018 - In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren is door het Overijssels college aangegeven “dat er in de markt van mest en co-vergisting een verontrustend hoog niveau van niet-naleving zichtbaar is”. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over mestfraude, zeker gezien de plannen van de provincie om 70 mestvergisters te realiseren.

Met de vaststelling van het NEO heeft Overijssel de keuze gemaakt om het grootste gedeelte van de hernieuwbare energie op te wekken uit biomassa. Onder andere 70 mestvergisters moeten deze bijdrage gaan leveren. De Partij voor de Dieren heeft eerder al gesteld dat mestvergisters niet duurzaam zijn. Nu is gebleken dat in de mestsector veelvuldig gefraudeerd wordt, maakt de partij zich nog meer zorgen. In de commissievergadering bleek dat deze zorgen worden gedeeld door de andere fracties.

Gedeputeerde Traag heeft toegezegd dat zij Provinciale Staten op de hoogte zal houden over de ontwikkelingen van een landelijke aanpak en de provinciale vertaling daarvan.

De commissievergadering van 16 mei 2018 is hier terug te zien.
Zie ook RTVOost: Nog geen provinciale aanpak voor fraude bij mestvergisters.
Zie ook opinieartikel De mythe van de mestvergister.

Gerelateerd nieuws

Landbouw belangrijkste bron broeikasgasemissies Overijssel

Zwolle, 16 mei 2018 - Uit het CLM rapport Landbouw en klimaatverandering in Overijssel blijkt dat de landbouw verreweg de bel...

Lees verder

Partij voor de Dieren Overijssel steunt demonstratie kerncentrale Lingen

Op 9 juni is er in Lingen (Duitsland) een internationale demonstratie tegen de kerncentrale Emsland. De centrale staat net ov...

Lees verder