Provincie moet otter beter beschermen


11 mei 2015

De Partij voor de Dieren wil dat er extra maatregelen worden genomen in de provincie Overijssel, zodat er minder verkeersslachtoffers onder otters vallen. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat de overheid de otter beter moet beschermen tegen het verkeer. De Provinciale Statenfractie heeft het College daarom schriftelijke vragen gesteld en verzoekt Gedeputeerde Staten om snel in actie te komen.

In natuurgebied Weerribben-Wieden bevindt zich de grootste otterpopulatie van Nederland. Nadat in 1988 de laatste otter was doodgereden, werd er in 2002 actie ondernomen om deze dieren weer te herintroduceren in de Nederlandse natuur. Sindsdien is het aantal otters gestaag gegroeid tot ongeveer 140 exemplaren. Helaas worden er ook erg veel dieren doodgereden in het verkeer en is verkeerssterfte de belangrijkste bedreiging van de otter. In 2014 ging het om 34 verkeersslachtoffers. Dat is circa een kwart van het totaal.

Een urgent knelpunt is de Blauwehandseweg (N334), waar de afgelopen jaren zeker tien otters zijn overreden. Er zijn faunapassages en hier en daar rasters geplaatst, maar de weg is nog niet veilig. Gevaarlijk zijn de stukken waar slechts aan één zijde van de weg rasters staan. Vanaf de Belterwijde tot de sluis zouden in ieder geval rasters moeten worden geplaatst aan beide zijden van de weg. Een mogelijk alternatief is het aanbrengen van geluidsribbels.

Ook blijken de rasters aan de aangrenzende Veneweg en Beulakerweg niet goed onderhouden te zijn. Door de vervallen staat van deze rasters kunnen de otters daar alsnog de weg op komen, waardoor alle kosten en moeite van de afgelopen jaren weer teniet worden gedaan. Een ander probleem is dat rietsnijders de poorten in de rasters soms open laten staan. Hierdoor is op 9 april jongstleden nog een otter doodgereden op de Veneweg.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Lia van Dijk: “We vinden dat de provincie haast moet maken om de otterknelpunten in Overijssel op te lossen. Hoewel de otterpopulatie de laatste jaren een bescheiden groei lijkt door te maken, wordt dit door alle aanrijdingen weer teniet gedaan. 140 otters lijkt een mooi aantal, maar volgens experts is de soort pas veilig, als ze stabiel op 500 exemplaren is aanbeland. De otter heeft in Nederland dus nog een hele lange `weg` te gaan....”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Afschaffen melkquotum slecht voor mens, dier, natuur en milieu

Het afschaffen van het melkquotum heeft verregaande nadelige gevolgen voor mensen, dieren, de natuur en het milieu. De Partij...

Lees verder

Overijssel moet gentechvrije provincie worden

De Partij voor de Dieren dient morgen een motie in, mede ondertekend door de SP, PvdA en GroenLinks, die van Overijssel een g...

Lees verder