PvdD: Provincie houdt in plannen Twente Airport geen rekening met effecten op natuur en milieu


25 mei 2016

Vandaag liggen de plannen voor Twente Airport en Technology Base Twente voor in de Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren ziet niets in de plannen van de provincie om de vliegfunctie te behouden en Twente, naast XL Businesspark, van nog een enorm industrieterrein te voorzien. De partij vindt dat de provincie hiermee tekort schiet in haar functie als natuurbeschermer en de in de milieueffectrapportage (MER) beschreven gevolgen voor natuur en milieu aan haar laars lapt.

Uit de MER blijkt dat de effecten van de plannen zoals ze er nu liggen, op de natuur zeer negatief zijn: het leefgebied van dieren wordt aangetast en beschermde soorten zullen verloren gaan. Daarnaast moet er, omdat de uitstoot van stikstof in het gebied dermate toe zal nemen, extra ruimte worden gemaakt in de PAS, voor de plannen überhaupt uitvoerbaar zijn.

Volgens fractievoorzitter Lia van Dijk zou het veel meer voor de hand liggen om het gebied terug te geven aan de natuur. “Klimaat, herstel van de Ecologische hoofdstructuur, bescherming van kwetsbare natuur zouden boven aan de agenda moeten staan van de provincie. In plaats daarvan wordt een gebiedsvisie gepresenteerd die zowel ecologisch als economisch niet te verkopen is.”

Naast het vliegveld en bedrijventerrein, worden er ook zogenoemde werkparken gerealiseerd, waar evenementen zullen plaatsvinden. Dat dit ook is toegestaan in het broedseizoen, waarbij de gestelde geluidsnorm ook nog eens mag worden overschreden, gaat de Partij voor de Dieren veel te ver.

Gerelateerd nieuws

PvdD opent voedselbank voor korhoenders

De Overijsselse Statenfractie van de Partij voor de Dieren opende vandaag een voedselbank voor Korhoenders op de Sallandse He...

Lees verder

PvdD: weidevogelstand niet zo rooskleurig als provincie wil doen geloven

Vorige maand kwam de provincie met een rooskleurig bericht naar buiten over de weidevogelstand in Overijssel. Uit het achterl...

Lees verder