PvdD vraagt steun voor dieren­am­bu­lances en -opvang


8 november 2016

Zwolle - Opvanglocaties voor wilde dieren en dierenambulances in de provincie kampen met ernstige financiële tekorten. De Partij voor de Dieren dient daarom woensdag twee moties in, waarin zij de provincie vraagt om de huidige situatie in kaart te brengen en te onderzoeken hoe de provincie het voortbestaan van dierenambulances en opvang voor in het wild levende dieren in Overijssel in de toekomst kan waarborgen.

Vanwege verhoogde regeldruk en tekort aan financiële middelen hebben veel dierenopvangcentra de laatste jaren de deuren moeten sluiten. De druk op de overgebleven dierenopvangcentra is hierdoor onevenredig toegenomen.

De provincie krijgt vanaf 1 januari 2017 nieuwe bevoegdheden vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming en wordt daarmee verantwoordelijk voor de in het wild levende dieren. Bovendien is bij Wet vastgelegd dat hulpbehoevende dieren vallen onder een menselijke zorgplicht.

Lia van Dijk, fractievoorzitter: “Wij zien een mooie kans voor de provincie om de leegte die is ontstaan in de financiering voor opvang van in het wilde levende dieren, met het ingaan van de nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017, op te vullen. Aangezien veel dierenambulances en dierenopvangcentra in zwaar weer zitten, is het van belang dat de provincie haast maakt met het invullen van deze taak. “