Update dodelijke paasvuren


28 mei 2018

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten over paasvuren die elk jaar worden ontstoken in Overijssel. Omdat de stapels snoeihout – sommige worden tientallen meters hoog – over een periode van enkele weken of maanden worden opgebouwd, bestaat er een aanzienlijke kans dat (beschermde) diersoorten zich daarin vestigen. Het ontbranden van deze vestigingsplaatsen, zonder inspectie vooraf, is volgens de Partij voor de Dieren in strijd met de Wet natuurbescherming.

Het college heeft inmiddels antwoord gegeven op onze vragen. De kans op het doden van beschermde diersoorten of vernielen van nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen is volgens het college zeer klein, onder andere omdat de veelheid aan diersoorten in de weilanden beperkt is. Ofwel: het is toch al bar slecht gesteld met de biodiversiteit in de woestijnen van engels raaigras in onze provincie. Het is op zich al een interessant gegeven dat het college dit beaamt, maar dat betekent niet dat de zorgplicht daar niet geldt.

Onze fractie vindt de beantwoording van GS mager en bovendien niet sluitend. We beraden ons nog op vervolgstappen.