Mirjam Fagel


Statenlid

Mirjam Fagel woont in IJhorst, zij is getrouwd en moeder van 3 kinderen. Natuur is de rode draad in haar leven. Met het toenemen van de druk op natuur, neemt ook haar inspanning toe voor natuurherstel. In de Partij voor de Dieren heeft zij gelijkgestemden gevonden. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor meer natuur als ecoloog bij verschillende waterschappen, in het bestuur van Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst en bij het ontwikkelen van een voedselbos.

Sinds 2015 is zij lid van Partij voor de Dieren en voor de verkiezingen op 15 maart 2023 is zij kandidaat voor Provinciale Staten in Overijssel. Mirjam is gemotiveerd om bij te dragen aan de fundamentele transitie die zo nodig is. Waarbij natuur, milieu en respect voor dieren uitgangspunt zijn voor de keuzes waar Provinciale Staten de komende tijd voor staan. Met de Partij voor de Dieren wil zij werken aan echt duurzame voedselproductie, herstel van biodiversiteit en waterkwaliteit en robuuste klimaatbuffers voor het vasthouden en bergen van water en natuurontwikkeling. Daarbij vind zij het belangrijk dat de (groot)vervuiler betaald en dat iedereen mee kan doen met de transitie naar betaalbare en duurzame energie.