Lelystad Airport


De Partij voor de Dieren heeft zich altijd uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Er moet een einde komen aan de alsmaar voortdurende groei van de luchtvaart in Nederland. Een verdere groei van de luchtvaart zal het onmogelijk maken om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Vliegverkeer draagt sterk bij aan het broeikaseffect door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

Daarnaast ontstaat extra overlast doordat het vliegverkeer van Lelystad Airport op een minimale hoogte van 1800 meter mag vliegen, waarmee de geluidsoverlast, onder andere in Overijssel, sterk toeneemt, er meer schade voor de volksgezondheid optreedt en de kans op botsingen met vogels sterk vergroot wordt. Het is belangrijk dat de provincie zich sterk maakt voor haar inwoners en zich verzet tegen het open stellen van Lelystad Airport.

Het standpunt Lelystad Airport is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen