Rondvraag Lelystad Airport bele­vings­vlucht­me­tingen


Indiendatum: jul. 2018

Voorzitter,

De geluidsmetingen die zijn uitgevoerd tijdens de belevingsvlucht laten zien dat het vliegtuig op bijna alle meetpunten de maximale geluidsniveaus (zoals aangenomen in de milieueffectrapportage voor Lelystad Airport) heeft overschreden. Het lijkt er dus op dat in de MER onjuiste aannames zijn gedaan over het geluid en dat de overlast beduidend groter zal zijn dan tot nu toe is aangenomen.

Graag bespreken we met de gedeputeerde hoe het college dit ziet en welke aanvullende stappen we kunnen nemen richting het ministerie.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Rondvraag geitenstop

Lees verder

Voortgang PAS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer