Water­standen in en rond natuur­ge­bieden omhoog


De Partij voor de Dieren vindt dat waterstanden niet langer aangepast moeten worden aan de landbouw, maar aan de behoeften van de natuur. Kunstmatig lage waterstanden ten behoeve van de landbouw zijn funest voor de natuur. In veengebieden zorgt een lage waterstand bovendien voor bodemdaling. Hierdoor verdwijnen unieke veengebieden en komt veel CO2 vrij. Dit draagt dus bij aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan klimaatverandering. Waterstanden in veengebieden moeten omhoog om de bodemdaling te stoppen.

Het standpunt Waterstanden in en rond natuurgebieden omhoog is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie Landbouw en voedsel Natuur en biodiversiteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer