Monde­linge vragen overschot kalfjes


Indiendatum: feb. 2016

Sinds het loslaten van het melkquotum zit de sector met een overschot aan kalfjes in de maag, ze kunnen ze aan de straatstenen niet kwijt. In de media verschenen recent berichten over het doodspuiten van honderden gezonde kalveren bij verzamelcentra, omdat het niet rendabel zou zijn om ze op te fokken tot melkkoe of vleeskalf.

1. Is GS bekend met de berichten over het massaal doden van kalveren en vindt dat ook in onze provincie plaats? Zo ja kunt u kunt u ons informatie te verstrekken over de aantallen kalveren waar het om gaat, waar dit heeft plaatsgevonden en onder welke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een dierenarts e.d.?

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onacceptabel is dat gezonde dieren worden gedood en weggegooid als restproduct, als afval van de melkvee-industrie?

3. Bent u het met ons eens dat de groei van de melkveestapel in onze provincie dit probleem vergroot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uw reactie hierop?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het ambtenarenpensioenfonds ABP

Lees verder

Vragen over De echte prijs van Overijsselse melk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer