Vragen over afschot knob­bel­zwanen


Indiendatum: mrt. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vragen:

  1. Wat is uw reactie op de uitzending van EenVandaag van 24 februari waarin te zien is hoe jagers aangeschoten knobbelzwanen zwaar mishandelen?
  2. Kunt u aangeven hoeveel knobbelzwanen jaarlijks in Overijssel door jagers geschoten worden en welk deel van de populatie dit betreft?
  3. Deelt u de mening dat voor diersoorten die levenslange monogame relaties kennen geldt dat niet alleen de dieren die op de korrel genomen worden geraakt worden, maar ook hun levensgezellen? Bent u bereid dit aspect mee te wegen in uw besluit om al dan niet ontheffingen te verlenen voor de zwanenjacht? Zo nee, waarom niet?
  4. Worden in Overijssel ook knobbelzwanen geschoten met hagelpatronen, om vervolgens een verschrikkelijke pijnlijke dood te sterven?
  5. Deelt u de mening dat het bejagen van dieren met hagelpatronen voor veel dierenleed zorgt, omdat hagelpatronen honderden metaaldelen bevatten die op dieren in volle beweging worden afgevuurd met als resultaat dat een groot aantal dieren wordt aangeschoten, om vervolgens een pijnlijke dood te sterven? Deelt u de mening dat dit vooral het geval is bij dieren zoals knobbelzwanen, die te groot zijn om via hagel dodelijk geraakt te worden? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid om voor het doden van dieren met hagelpatronen niet langer ontheffingen te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 3 mrt. 2016

Antwoord vraag 1 en 2
De Flora- en faunawet geeft aan dat er geen onnodig lijden van dieren veroorzaakt mag worden.
Van 1 november 2014 tot 1 november 2015 zijn in Overijssel in het kader van schadebeheer en -
bestrijding 338 knobbelzwanen gedood. Dit is ongeveer een kwart van de jaargemiddelde populatie
in Overijssel.

Antwoord vraag 3
De Flora- en faunawet geeft geen mogelijkheid om familieverbanden van de knobbelzwanen een
aspect van de afweging te laten uitmaken. Wij kunnen dit aspect daarom ook niet betrekken bij de
afhandeling van een ontheffingsverzoek.

Antwoord vraag 4
In Overijssel worden knobbelzwanen geschoten met de middelen die toegestaan zijn door de Floraen
faunawet en het Besluit beheer en schadebestrijding dieren. Dit betekent dat ook hagel- en
kogelgeweren zijn toegestaan.
Uit de beelden die te zien waren in de uitzending van EenVandaag van 24 februari blijkt dat door
de getoonde jagers nagelaten is zo snel mogelijk een tweede dodelijke schot te geven. Door snel
een tweede dodelijke schot te geven indien het eerste niet dodelijk is, kan onnodig lijden van
dieren voorkomen worden.

Antwoord vraag 5 en 6
De Flora- en faunawet bepaalt welke middelen gebruikt mogen worden bij het jagen. Voor
knobbelzwanen is het gebruik van het geweer met hagel een toegestaan middel. Indien het middel
op juiste wijze wordt toegepast worden bij het schieten geen soortgenoten geraakt en wordt
onnodig lijden van dieren voorkomen. Wij kunnen geen verbod op het gebruik van hagelpatronen
opnemen aangezien de wet dit wel toestaat.

Gedeputeerde staten van Overijssel,

A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over De echte prijs van Overijsselse melk

Lees verder

Vragen over zinloos afschot kolganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer