Bijdrage Begroting 2022


10 november 2021

Voorzitter,

Het recente IPCC-klimaatrapport bevestigt opnieuw dat we midden in een klimaat- en ecologische crisis zitten. Het IPCC-rapport concludeert onder meer dat de temperatuur op Aarde in ieder geval zal blijven stijgen tot het midden van deze eeuw. Wat het IPCC ook duidelijk maakt, is dat de mens niet alleen de veroorzaker is van de wereldwijde temperatuurstijging, maar dat we het ook nog in eigen hand hebben om dit te beteugelen. Door de uitstoot sterk terug te dringen is het nog steeds mogelijk om de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw onder de 1,5°C te houden: een cruciale grens om de aarde leefbaar te houden.

In Glasgow is het vandaag de tiende dag van de wereldwijde klimaattop waar de wereldleiders mooie toespraken houden. Zelfs premier Rutte zei in Glasgow dat het tijd is voor actie, actie, actie. Dat zelfs onze premier dit nu zegt, is winst. En Rutte zag, weliswaar met enige vertraging, uiteindelijk zelf ook wel in dat – als je dat zegt - dat je dan misschien ook echt iets moet gaan doen.

Voorzitter, ondertussen in het provinciehuis in Zwolle is er van een crisis weinig te merken. De begroting is op orde, de plannen voor komend jaar zijn geschreven en lijken verrassend veel op de plannen voor afgelopen jaar. Niets aan de hand, lijkt het. Het schip ligt op koers, ‘steady as she goes’. Ogenschijnlijk onbewust van de donkere wolken aan de horizon.

Jazeker, ook in onze begroting en jaarplannen speelt de klimaatverandering een rol. We willen ons beter voorbereiden op extreem weer met wateroverlast en ook droogte. We dragen een steentje bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, vooral door te werken aan de energietransitie. Maar crisis? Ik voel het niet. En echte keuzes? Die gaan we vooral uit de weg.

Echte keuzes, zoals het drastisch verkleinen van de veestapel. Iets waar wij als provincie het voortouw in zouden kunnen nemen. Echte keuzes, dat we stoppen met te streven naar economische groei. Want dat is niet de oplossing. Het is het probleem.

Of misschien gewoon eens een echte, kleine keuze. Eentje die onszelf een beetje raakt. Bijvoorbeeld dat als we als provincie zelf propageren dat de eiwittransitie belangrijk is om te komen tot een circulaire economie, dat we dan ook iets doen aan de vanzelfsprekendheid waarmee we hier op het provinciehuis zelf altijd maar weer vlees eten.

Voorzitter, mijn vraag aan het college is of het college de conclusies van het IPPC onderschrijft. En of het college, n.a.v. dit rapport, ook conclusies trekt die van invloed zullen zijn voor het provinciale beleid.

De Partij voor de Dieren pleit al langer voor een crisisaanpak om de klimaatverandering in te perken. Wij als fractie pleiten ervoor dat die urgentie veel meer een rol gaat spelen in ons provinciale beleid. Dat al onze plannen worden doorgelicht op de effecten op het klimaat – niet alleen de energieplannen. En niet alleen doorgelicht, maar dat we uit die analyse dan ook de consequenties trekken. En keuzes maken. Ook als die keuzes ongemakkelijk zijn, of misschien zelfs een beetje pijn doen.

Want als we die keuzes niet maken, dan is het uiteindelijk alleen maar 'bla bla bla'.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage bij Statenvoorstel RES Twente 1.0 en RES West-Overijssel 1.0

Lees verder

Bijdrage bij Motie Korhoenders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer