Bijdrage bij Staten­voorstel RES Twente 1.0 en RES West-Over­ijssel 1.0


30 juni 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat beide RES’en nu voorliggen om vast te stellen. Toen we eraan begonnen had ik er eigenlijk wel een hard hoofd in, om met zoveel partijen te proberen om tot een plan te komen. Ik vreesde, denk ik, vooral dat een breed gedragen bod vooral ook een laag bos zou betekenen. Maar wat nu voorligt – minimaal 1,5 TWh per jaar in Twente en minimaal 1,8 TWh per jaar in West-Overijssel – is een serieus bod. Het is een haalbaar bod, maar geen gemakkelijk haalbaar bod. Om dit te realiseren zullen we echt ons best moeten doen.

Dus eind goed, al goed? Nee, dat niet. Dit is namelijk pas het begin. En we hebben wel degelijk zorgen.

Niet alleen zorgen of de realisatie wel werkelijk van de grond gaat komen, maar ook de zorgen wat dit gaat doen met ons landschap. En zorgen om de ecologische impact van de windmolens en de zonnevelden. Zorgen dan door verkeerde keuzes de windmolens en zonnevelden schade zullen toebrengen aan onze toch al niet florissante natuur. Hier ligt voor de provincie echt een heel belangrijke taak voor de regie op de ruimte. We moeten zorgen dat die windmolens geplaatst gaan worden op, zoals Urgenda het noemt, de lelijke plekken, zoals industrieterreinen en langs snelwegen.

Nog werk genoeg. Ook voor de provincie. Ik zou zeggen, en nu aan de slag.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij Amendement Groenblauwe dooradering

Lees verder

Bijdrage Begroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer