Bijdrage bij Motie Korhoenders


6 april 2022

Voorzitter,

Begin februari hebben we een prima infosessie gehad over de ontwikkeling van het korhoen op de Sallandse Heuvelrug. Daar is ook gesproken over het besluit van GS om het bijplaatsen van korhoenders uit Zweden nog 5 jaar voort te zetten. Verschillende partijen in onze Staten zijn kritisch op dit bijplaatsprogramma. Onze fractie vooral vanuit oogpunt van het welzijn van de betreffende dieren, andere partijen wellicht vooral vanwege de kosten.

Waar we elkaar vinden is de zorg dat het bijplaatsprogramma een spreekwoordelijk gebed zonder einde kan worden. De zorg dat ook over 5 jaar geconcludeerd moet worden dat er onvoldoende sprake is van herstel. Dat dan weer gekozen zal worden om het bijplaatsprogramma te verlengen, enzovoort.

Voorzitter, wat we met deze motie aan het college vragen is om ons nu al mee te nemen in welke tekenen van herstel de komende 5 jaar verwacht mogen worden. En nu al vast te leggen aan de hand van welke evaluatiecriteria over 5 jaar bepaald kan worden of doorgaan met bijplaatsen dan nog zinvol is.

Over de invulling van deze evaluatiecriteria doet deze motie geen uitspraak. Daarvoor laat deze motie alle ruimte aan het college. Dat zou de zuurgraad van de bodem kunnen zijn, over een toename van het aantal insecten, of wellicht de overleving van korhoenkuiken? Wat er wat ons betreft ook bij betrokken moet worden is de vraag of de voorgenomen maatregelen tegen die tijd ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Graag worden we hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd, doch uiterlijk januari 2023, zodat we er deze Statenperiode nog iets van kunnen vinden.

Dank u wel.