Bijdrage bij advies formateur


15 mei 2019

Voorzitter,

Op 24 april hebben we informateur Bart Krol op pad gestuurd met als opdracht een advies uit te brengen over de te vormen coalitie, met daarbij de drie criteria:

  1. Recht doen aan de verkiezingsuitslag,
  2. Overeenstemming over ontwikkeling van beleid en visie op maatschappelijke opgaven, en
  3. Vertrouwen in een stabiele en slagvaardige samenwerking.

Op 8 mei hebben we het betreffende advies ontvangen, waarin een college wordt voorgesteld van CDA, VVD, PvdD, CU en SGP. Uit het agenderingsverzoek blijkt dat de 6 verzoekende partijen van mening zijn dat deze voorgestelde coalitie geen recht zou doen aan de verkiezingsuitslag.

Laat ik duidelijk zijn. Deze voorgestelde coalitie is wat ons betreft niet een ideale uitkomst. Maar dat is wat anders dan de stelling dat deze voorgestelde coalitie geen recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. Ik ben het niet eens met die stelling. En dat hebben we ook duidelijk gemaakt tijdens het eerste duidingsdebat. Tijdens dat debat heb ik het volgende gezegd:

Er zijn inderdaad 9 zetels van partij veranderd, dat is waar. Maar wat ook waar is, is dat 38 zetels ongewijzigd zijn gebleven. En, ik verzet me tegen het idee dat de 20% zetels die van partij zijn gewisseld op een of andere manier zwaarder wegen dan die stabiele 80%. Alsof die kiezers die elke 4 jaar een andere keuze maken, meer in de melk te brokkelen zouden hebben dan de kiezers die de partij van hun keuze trouw zijn gebleven.

Oftewel, het verwijt dat het nu voorgestelde college geen recht doet aan de verkiezingen, deel ik niet. Daarbij komt, als je dan al van mening zou zijn dat – om recht te doen aan de verkiezingsuitslag – òf Forum voor Democratie òf GroenLinks beslist in de coalitie moet zitten, schrijf dát dan op in een motie.

Voorzitter, tot zover over de aanleiding van dit debat. Nu dan het formatieproces. Wat ik constateer is dat wij – de partijen die niet meedoen aan de formatie – nog niet zijn geïnformeerd over de opzet van het formatieproces. Dat kan ook anders. Bijvoorbeeld in de provincie Utrecht hebben de onderhandelaars van de collegevormende partijen een document van 5 pagina’s gemaakt waarin uitgebreid de opzet van het formatieproces uit de doeken wordt gedaan. Onderdeel van dat proces zijn o.a. bijeenkomsten met alle Statenfracties en externen over de Strategische agenda. Ik vind dat mooi.

Voorzitter, om af te sluiten daarom mijn vraag aan de onderhandelaars, in het bijzonder aan dhr. Van Hijum, of het mogelijk is om op schrift te krijgen hoe het formatieproces bij ons eruitziet? En als tweede vraag, of de andere Statenfractie en externen op de een of andere manier ook betrokken zullen worden bij het opstellen van het coalitieakkoord?

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage duidingsdebat verkiezingsuitslag 2019

Lees verder

Bijdrage bij coalitieakkoord 2019 - 2023 'Samen bouwen aan Overijssel'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer