Bijdrage duidings­debat verkie­zings­uitslag 2019


28 maart 2019

Voorzitter

Vier jaar geleden kwam de Partij voor de Dieren hier de Staten binnen met de hakken over de sloot. Deze verkiezingen hebben we ruim 6000 stemmen meer gekregen, een toename van 65%. Dat onze idealen – die gebaseerd zijn op de langetermijnbelangen van onze aarde, en niet op de kortetermijnbelangen van mensen – dat die idealen voor steeds meer mensen doorslaggevend zijn in hun keuze, dat stemt mij hoopvol. Dat vinden wij winst.

Winst en verlies. Het zijn die termen waarin we de verkiezingsuitslag graag duiden. En ook ik wil de winnaars GroenLinks en Forum voor Democratie vanaf deze plaats feliciteren met hun succes.

Een “politieke aardverschuiving in Overijssel” las ik op de site van RTV Oost. Zo zien wij het niet. Er zijn inderdaad 9 zetels van partij veranderd, dat is waar. Maar wat ook waar is, is dat 38 zetels ongewijzigd zijn gebleven.

En ik verzet me tegen het idee dat de 20% zetels die van partij zijn gewisseld op een of andere manier zwaarder wegen dan die stabiele 80%. Alsof die kiezers die elke 4 jaar een andere keuze maken, meer in de melk te brokkelen zouden hebben dan de kiezers die de partij van hun keuze trouw zijn gebleven. Zo werkt de kieswet niet.

Voorzitter, als de belangrijkste opdracht voor de komende periode ziet de Partij voor de Dieren twee opgaven:

  1. ten eerste, herstel van biodiversiteit, en
  2. ten tweede, het tegengaan van klimaatverandering.

En als belangrijkste oplossingsrichting voor beide opgaven: een einde aan de intensieve veehouderij.

Er zijn in onze Staten gelukkig veel partijen die net als wij, ons landschap belangrijk vinden;

  • veel partijen die ook niet willen dat de weidevogels uit onze provincie verdwijnen;
  • veel partijen die echt wel inzien dat we moeten verduurzamen;
  • en veel partijen die prima snappen dat we ook in Overijssel een bijdrage moeten leveren aan de mondiale strijd om ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen.

Maar als we kijken naar de praktijk van de afgelopen jaren, dan zien we dat onze natuur is gekrompen, dat de rijkdom aan soorten steeds verder afneemt en dat in onze provincie het energieverbruik sneller toeneemt dan het aandeel duurzame energie dat in onze provincie is opgewekt.

We bewegen nog steeds de verkeerde kant uit.

Voorzitter, ónze inzet zal zijn om de komende periode die zo noodzakelijke omslag wél te maken.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage PIP Sallandse Heuvelrug

Lees verder

Bijdrage bij advies formateur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer