Bijdrage bij begroting 2019


Algemene Beschou­wingen

7 november 2018

Voorzitter,

Het gaat goed in Overijssel. Mensen zijn volop aan het werk. Onze economie groeit, de werkloosheid daalt en ligt in onze provincie intussen onder de 4%. We slagen er zélfs in om nieuwe bedrijven te trekken naar Technology Base. En met al die economische activiteit reizen we heel wat af met z’n allen: de files zijn langer dan ooit en de treinen puilen uit. Vorige week nog, heb ik de sprinter naar Zwolle maar aan me voorbij laten gaan, want die trein was zo vol daar paste ik gewoon niet meer bij in.

Niet alleen op het gebied van werk gaat het goed. We hebben meer dan ooit tijd en geld voor verre vakanties. Nederlanders gaan nu zo vaak op vliegvakantie dat we speciaal voor al die vakantievluchten een nieuw vliegveld gaan openen. En of dat nog niet mooi genoeg is, genieten we ook van het prachtige weer in eigen land. Zelfs gisteren nog heb ik heerlijk in de zon gezeten. Het was geloof ik 17 graden. Het was overigens ook 6 november.

Maar voorzitter, u kent mij wellicht al een beetje en anders kent u de Partij voor de Dieren wel, en dan weet u dat ik na zo’n inleiding wel op de keerzijde van al dat moois wil wijzen. En die keerzijde van de medaille, voorzitter, die is groot – heel groot.

En dat die keerzijde heel groot is, dat weten we intussen allemaal eigenlijk heel goed, namelijk dat al die menselijke economische activiteit zwaar ten koste gaat van de dieren, de natuur en het milieu. En ook de voorbeelden die ik nu ga noemen, kennen we allemaal wel. We weten wel dat het aantal insecten drastisch is afgenomen, we weten dat het leven uit de bodem van onze landbouwgebieden is verdwenen, dat er mede daardoor bijna geen weidevogels meer zijn en dat het ook in het algemeen slecht gesteld is met de biodiversiteit.

En we weten ook dat onze natuur vergrast door een overmaat aan stikstof, dat houtwallen worden gekapt en dat sloten worden gedempt om de landbouw verder te intensiveren. Dat al dat verkeer en al die kippen en varkens de luchtkwaliteit verpesten. Dat omwonenden ziek worden van al die geiten. En dat al onze auto’s, al die vliegtuigen en al die koeien zoveel broeikasgassen uitstoten dat we onze planeet gevaarlijk aan het opwarmen zijn. We weten dit allemaal wel, maar vervolgens maken we ons vooral druk over de verbreding van de N35.

En voorzitter, we zijn heel goed in beleidvóórnemens, zeker die op de wat langere termijn: 20% duurzame energie in Overijssel in het jaar 2023, 49% reductie van broeikasgassen in Nederland in het jaar 2030 en maar liefst 95% reductie in 2050. Maar daden op de korte termijn? Daarvoor moet nota bene de rechter óns – de overheid – op de vingers tikken dat al die beleidsbeloftes ook tot daadwerkelijke resultaten moeten leiden.

Ik doel hierbij natuurlijk op het Urgenda-vonnis. Maar ik doel net zo goed op de onhoudbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof. We weten wel dat het PAS niet werkt. Dat de bronmaatregelen, zoals de luchtwassers, onvoldoende soelaas bieden. We weten wel dat de stikstofdepositie in onze Natura 2000 gebieden onveranderd veel te hoog blijft. Maar ook in dit dossier wachten we met actie tot de rechter ons straks een halt toeroept.

Voorzitter, er gaat veel goed in onze provincie, ook door het beleid van dit college. En deze begroting laat dat ook zien. Maar al dit goeds betreft vooral ons mensen. De dieren, de natuur en het milieu trekken in onze provincie aan het korte eind. En ook op de meest wezenlijke van alle punten, de leefbaarheid van eigen onze planeet, schieten we schromelijk tekort.

Ik mis in de begroting bovenal de noodzaak om daadwerkelijk werk te maken van klimaatbeleid, werk te maken van daadwerkelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, werk te maken van het verkleinen van de veestapel. En zolang wij – als bestuur van Overijssel – niet die urgentie uitdragen, dan kunnen we van onze inwoners niet verwachten dat zij wel in actie komen. En dan, voorzitter, gaan we die lange termijn klimaatdoelen niet halen. En dat weten we heel goed.

Dank u wel

Interessant voor jou

Bijdrage bij Integrale Netwerkvisie Overijssel

Lees verder

Begroting 2019 - Toelichting Motie Aanvullend Klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer