Bijdrage bij Integrale Netwerk­visie Over­ijssel


26 september 2018

Voorzitter,

Het economisch perspectief, van waaruit deze Integrale Netwerkvisie Overijssel is opgesteld, is niet ons perspectief. We hebben het eerder vandaag gehad over circulariteit en ecologisch draagvermogen van de aarde. Dit laatste staat voor de Partij voor de Dieren voorop. Deze visie sluit daar niet op aan.

De Partij voor de Dieren is tegen extra asfalt, laat ik dat nog maar eens herhalen. Daarnaast vindt onze fractie dat we in elke provinciale visie goed moeten kijken naar de gevolgen voor onze inwoners. Voor een integrale visie op verkeer en vervoer verwachten we dan ook een visie op de gevolgen voor de veiligheid, de leefbaarheid, en ook de luchtkwaliteit. De eerste twee worden wel benoemd in deze visie, maar luchtkwaliteit niet. De gedeputeerde gaf in de commissievergadering aan dat luchtkwaliteit wordt meegenomen in de uitwerking – waarbij voldaan zal worden aan de wettelijke normen. Dat, voorzitter, vinden we een vrij magere visie. Dat kan beter.

De Gezondheidsraad is van mening dat de Nederlandse overheden bij het verminderen van de luchtverontreiniging veel ambitieuzere waarden zouden moeten aanhouden dan de Europese grenswaarden. En het advies van de Gezondheidsraad is om uit te gaan van de strengere waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er zijn al overheden, zoals de provincie Utrecht, die de strengere WHO normen als ambitie overnemen. Dat doen ze vanwege de gezondheidswinst die dit oplevert voor de inwoners. We willen de gedeputeerde vragen of het college bereid is bij de uitvoering van de netwerkvisie niet slechts de wettelijke normen te hanteren, maar op het gebied van luchtkwaliteit de adviesnorm van de WHO na te streven.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij programma Overijssel circulair in 2050

Lees verder

Bijdrage bij begroting 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer