Bijdrage bij Inves­te­rings­bij­drage Nationale Parken 2017 – 2019


24 mei 2017

Voorzitter, de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de toenemende druk op de natuurgebieden. Ook toenemende druk door recreatie. GS lijkt hier een andere visie op te hebben. Kijkend naar dit voorstel, maar ook bijvoorbeeld naar de inhoud van de groene tafels, concluderen wij dat de provincie onze natuur maar al te graag wil vermarkten. Wij zien dat liever anders. Natuur is voor ons geen merk. Een natuurgebied behoeft geen logo. Ongeveer 95% van onze provincie hebben wij al ingericht ten behoeve van ons mensen. Misschien nog 5% laten we over voor de overige soorten die in onze provincie leven. Ondertussen zijn we bezig onze eigen wensen en functies te projecteren op het laatste beetje natuur.

Natuurlijk is aandacht voor de natuur goed. Maar intussen is de oppervlakte en kwaliteit van de natuur in de afgelopen decennia afgenomen. We hebben nog een paar gebiedjes gereserveerd voor alle bedreigde soorten, die daar volledig van afhankelijk zijn. Moeten die soorten maar aan de kant omdat wij mensen er willen wandelen, mountainbiken, paardrijden, motorcrossen, hout oogsten, wildplukken, jagen en vissen en recreatiewoningen bouwen? Toezicht is er nauwelijks meer, dat is grotendeelsl wegbezuinigd. En intussen valt op die laatste vijf procent natuur de neerslag van agrarische activiteiten rondom de gebieden, in de vorm van vermesting en verzuring.

Een van de voorwaarden voor de nu voorliggende plannen is dat er aantoonbaar draagvlak moet zijn onder de bevolking. De uitslag van de enquête die daarover is gehouden in de gemeente Steenwijkerland is echter niet beschikbaar, ondanks toezeggingen van de gedeputeerde op onze eerdere vragen hierover. Ik vraag me af, is de gedeputeerde zelf wel op de hoogte van de uitkomsten van deze enquête? En waarom kunnen wij deze niet inzien?

Voorzitter, dit plan is niet bedoeld voor de natuur, maar voor toeristen en ondernemers. Het overgrote deel van de investeringsbijdrage van de provincie zal gaan naar merkontwikkeling en marketing. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de intrinsieke waarde van de natuur. Hoewel het zeker belangrijk is dat mensen kennis kunnen nemen van de natuur, zich met de natuur verbonden blijven voelen en daarin kunnen recreëren, mag deze recreatie wat ons betreft niet ten koste gaan van de natuur. Het voorstel investeringsbijdrage draagt bij aan toenemende recreatie en gaat zo wel ten koste van de natuur. Daarom zullen wij tegen dit voorstel stemmen.

Interessant voor jou

Bijdrage Omgevingsvisie

Lees verder

Bijdrage Jaarverslag 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer