Bijdrage Burger­ini­ti­atief Stop de Hobby­jacht


7 december 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren steunt dit burgerinitiatief van harte en is van mening dat, in tegenstelling tot het advies van GS, het op alle drie punten uitvoerbaar is.

De vraag is of het uitvoeren van dit burgerinitiatief een kwestie is van niet kunnen of niet willen. Daar gaat het om. In Limburg is PS ook van mening dat het kan. De landsadvocaat concludeert dat bij verordening regels gesteld kunnen worden aan het faunabeheerplan waar het gaat over de jacht op de 5 betreffende diersoorten. Professor Kees Bastmeijer onderschrijft dit. Het hoeft niet, maar het kan dus wel degelijk.

Ik ga even door de drie punten van het burgerinitiatief:

De mogelijkheden om de hobbyjacht te beëindigen.De jacht verbieden kan niet, daar zijn we het wel over eens. Wat wel kan is regels te stellen aan de jacht, zodat het geen hobbyjacht meer is. Die regels moeten betrekking hebben op een maatschappelijk doel, nut en noodzaak van afschot, inzichtelijk maken waarom. Nu weten we daar niets over, want er hoeft niets te worden aangetoond of te worden onderbouwd. Juist de fracties die zeggen dat jagers nuttig werk doen en deze vijf soorten niet afschieten voor de lol, en het woord hobbyjacht ongepast vinden, zouden dus het burgerinitiatief moeten steunen. Want we weten immers niet of het nuttig is. Als deze fracties zo overtuigd zijn van de noodzaak om deze 5 diersoorten te bejagen, is het vandaag uw kans om via dit burgerinitiatief die noodzaak inzichtelijk te maken. Met het stellen van regels komt er dan een einde aan de hobbyjacht, maar wordt de jacht niet verboden. Dus geheel binnen de kaders van de wet.

Een gelijkwaardige bescherming van alle diersoorten bewerkstelligen. Wij komen bij het agendapunt van de omgevingsverordening met een amendement die dit regelt. De regels die gelden voor een ontheffing voor schadebestrijding of populatiebeheer kunnen ook aan de jacht worden gesteld. Daarmee wordt gelijkwaardige bescherming bewerkstelligt zonder dat het strijdig is met de bepalingen in de wet dat een jachthouder een redelijke wildstand in zijn jachtgebied moet bereiken of handhaven.

Dit beleid vast te leggen. Dat is dus geen enkel probleem en kan al heel simpel door ons amendement ‘geen jacht zonder noodzaak’ straks aan te nemen.

Voorzitter, de natuur, ook de 5 bejaagbare soorten, kan zichzelf prima redden. Mocht schadebestrijding of populatiebeheer nodig zijn, laten we daar dan vooral transparant in zijn, het maatschappelijk doel, nut en noodzaak inzichtelijk willen hebben en ook toepassen op de fazant, haas, konijn, houtduif en wilde eend. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Omgevingsverordening

Lees verder

Bijdrage Programma Nieuwe Energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer