Bijdrage drink­wa­ter­win­lo­catie Vrie­zenveen - Daarle


27 september 2017

Voorzitter, bij de zoektocht naar nieuwe waterwinlocaties zijn we uitgekomen bij Vriezenveen-Daarle als voorkeurslocatie. Zoals aangegeven in de commissievergadering heeft de Partij voor de Dieren in dit verband vooral zorgen over de invloed van deze plannen op de instandhouding van het natura 2000 gebied de Engbertsdijksvenen. Dit natuurgebied heeft al zwaar te lijden heeft onder stikstofdepositie en verdroging, vooral veroorzaakt door omliggende landbouw. Gezien de mogelijke effecten die de drinkwaterwinning kan hebben op het gebied, hadden wij eigenlijk verwacht dat een Passende Beoordeling op zijn plaats zou zijn geweest.

De Partij voor de Dieren onderschrijft het belang van onze drinkwaterwinning, maar dit mag de herstelmaatregelen voor de Engertsdijksvenen niet in de weg zitten. De gedeputeerde heeft ons verzekerd dat dit nader wordt uitgezocht in de nog uit te voeren projectMER en dat mogelijke effecten vervolgens nauwkeurig worden gemonitord. Onze fractie maakt daaruit op dat onze zorgen worden meegenomen in het vervolgproces, maar zou wel graag een toezegging willen van de gedeputeerde dat wij als staten een actieve terugkoppeling van deze monitoring kunnen verwachten.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Toelichting motie Geitenstop

Lees verder

Begroting 2018: Balans tussen economie en ecologie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer