Toelichting motie Geitenstop


27 september 2017

Voorzitter,

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat mensen die rondom geitenhouderijen wonen een grotere kans hebben om longontsteking te krijgen. Wat deze toename veroorzaakt, is nog onduidelijk. Staatssecretaris van Dam heeft in een kamerbrief aangeven dat hij deze verhoogde ziektedruk een zorgelijk signaal vindt. En omdat de oorzaak van de ziektedruk rond geitenhouderijen onduidelijk is, laat de Staatssecretaris op dit punt vervolgonderzoek uitvoeren.

Voorzitter, gelet op de gevonden effecten lijken maatregelen noodzakelijk. Maar, zoals de onderzoekers van het RIVM aangeven, er is eerst meer inzicht nodig in de oorzaken voordat we kunnen bepalen wat de juiste risicoreducerende maatregelen zijn. De Staatssecretaris onderschrijft dit en hij stelt in de kamerbrief vervolgens dat dit niet wegneemt dat het in de tussentijd van belang is dat het bevoegd gezag rekening houdt met deze zorgelijke signalen.

Voorzitter, zoals we weten was dit voor Gelderland en Noord-Brabant al aanleiding om nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen voorlopig niet meer toe te staan. Na Noord-Brabant en Gelderland telt onze provincie de meeste geiten, namelijk circa 65.000 volgens de meest recente gegevens. En in Overijssel is hierin een stijgende lijn te zien: uit de antwoorden van GS die we vanochtend hebben ontvangen weten we dat het totaal aantal geiten in de afgelopen 3 jaar met 14% is toegenomen.

Voorzitter, de indieners van de voorliggende motie zijn van mening dat de volksgezondheid voor het economisch belang van de landbouwsector gaat. Overijssel is de 3e geitenprovincie van Nederland en wij vinden het noodzakelijk om, in navolging van Gelderland en Noord-Brabant, verdere groei van het aantal gehouden geiten in onze provincie tegen te houden, in afwachting van de uitkomsten van het vervolgonderzoek. De motie draagt het college dan ook op om:

Per direct die maatregelen en besluiten te nemen die het nieuwvestigen van, het uitbreiden van en het omschakelen naar geitenhouderijen tijdelijk voorkomen voor een periode van ten minste 6 maanden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Perspectiefnota, Tussenbalans en Monitor

Lees verder

Bijdrage drinkwaterwinlocatie Vriezenveen - Daarle

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer