Bijdrage Lithium Werks evaluatie


27 februari 2019

Voorzitter,

Mooi dat er nu al een evaluatie ligt van Ecorys, zodat we in deze laatste vergadering voor de verkiezingen nogmaals over Lithium Werks kunnen spreken. Het zou mooi zijn als we dit onderwerp vandaag zouden kunnen afhechten. Maar ik ben er niet gerust op. Want daarvoor moet nog wel helderheid worden verkregen op een aantal punten.

Wat ons betreft zijn dat er drie.

Allereerst de vraag of er wel of niet een bedrijfsplan is beoordeeld door Oost NL. Een vraag die is opgeworpen door de berichtgeving van Tubantia. Ook ik heb de aandeelhoudersbrief gelezen die GS aan ons heeft doorgestuurd. En ik moet helaas constateren dat ook in deze brief Oost NL weer om de hete brei heen draait. I.p.v. een eenduidig ja (of nee), we hebben wel (of niet) een bedrijfsplan beoordeeld, schrijft Oost NL dat het niet waar is (niets is zelfs minder waar) dat er bij LW geen bedrijfsplan was. Maar dat is niet de vraag. Ik geloof best dat er bij LW een bedrijfsplan was. De vraag is of Oost NL een bedrijfsplan heeft beoordeeld en wel een bedrijfsplan dat voldoet aan de eisen die het Investeringsreglement van het Innovatiefonds Overijssel daaraan stelt.

  Daarom nogmaals de vraag aan GS: heeft GS zelf vastgesteld (of geprobeerd vast te stellen) of er een bedrijfsplan was? Ja of nee.

  De tweede vraag betreft de informatie die bij PS beschikbaar was in september. Ik constateer dat ook Ecorys tot de conclusie komt dat we gewoonweg onvoldoende informatie hadden om tot een goed besluit te kunnen komen. Ik ben het op dit punt dus niet eens met de brief van collega van Hofwegen, want volgens mij is Ecorys wel degelijk kritisch op dit punt.

   "Evenmin is er informatie verschaft over de casus zelf en de afwegingen die zijn gemaakt in de stappen voordat PS en GS aan zet kamen."

   Dit is precies het bezwaar dat een deel van onze Staten in september had, en wat werd verwoord in de verworpen motie.

   Graag zou ik van de gedeputeerde horen hoe hij nu aankijkt tegen de vraag of wij als Staten voldoende informatie hadden in september om het gevraagde besluit te kunnen nemen.

   Het derde punt betreft het voorfinancieren van de 2,5M€ uit het Participatiefonds Oost NL. Het blijkt nu dus dat het geld al was overgemaakt aan Lithium Werks, nog voordat wij ons erover hadden uitgesproken. Ik vind dit het meest verbazende uit het Ecorys-rapport. Voor mij kleurt dit met terugwerkende kracht de hele discussie die we in september hebben gehad. Immers, als het geld al op de rekening van Lithium Werks stond, wat moet ik dan met alle beweringen van de gedeputeerde die erop neerkwamen dat het een enorme kans betrof die we niet konden laten lopen en dat o.a. andere regio’s op de loer lagen. Dat lijkt me nonsens, als je weet dat het geld op dat moment al is overgemaakt en de beslissing linksom of rechtsom al genomen was.

    Mijn vraag aan de gedeputeerde is simpel dit: wist hij in de Statenvergadering van september al dat die 2,5M€ al was voorgefinancierd? En zo ja, waarin zat dan nog de urgentie?

    Dank u wel.

    Wij staan voor:

    Interessant voor jou

    Bijdrage Statiegeldregeling faunaschade

    Lees verder

    Bijdrage Provinciale verordening geitenstop

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer