Bijdrage Provin­ciale veror­dening geitenstop


27 februari 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het verstandig dat we een provinciale geitenstop hebben afgekondigd en dat deze vandaag in de omgevingsverordening wordt opgenomen. Samen met het CDA, de SP, GroenLinks en de SGP stellen we alleen één wijziging voor t.o.v. het ontwerpbesluit. Met dit amendement houden biologische geitenhouders de mogelijkheid om hun vergunning te verruimen voor de opfok van jonge geitenbokken van hun eigen melkgeiten. Dit vanwege het belang van het dierenwelzijn. Maar we doen dit op een manier zonder dat – vanuit het belang van de volksgezondheid – het aantal melkgeiten in de provincie groter wordt, namelijk door de eis op te nemen dat de totale vergunde ruimte voor de betrokken geitenbedrijven per saldo niet toeneemt.

Met excuses dat het amendement twee volle pagina’s beslaat, maar dat is onvermijdelijk als je zo’n amendement goed wilt vormgeven. En ook uitdrukkelijk met dank aan de behandeld ambtenaar voor de inhoudelijke ondersteuning, en aan de griffiemedewerkers voor het helpen met de technisch vormgeving van het amendement.

We zien de reactie van het college op ons voorstel met belangstelling tegemoet.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Lithium Werks evaluatie

Lees verder

Bijdrage rapport Rekenkamer Oost Nederland: Energie in transitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer