Toelichting motie open wegberm­beheer


17 februari 2016

Voorzitter,

In het Faunabeheerplan 2014-2019 kunt u lezen dat er jaarlijks 780 aanrijdingen met reeën plaatsvinden. Dat dit aantal aanrijdingen te hoog is, wordt door zowel de natuurbeherende organisaties als de FBE aangegeven. Naast de aspecten verkeersveiligheid en dierenleed, is er per jaar ca. € 2.000.000,- aan schade mee gemoeid.

Natuurmonumenten heeft in Gelderland een succesvolle proef heeft gedaan met “open” wegbermen, waarna het aantal aanrijdingen met 70% is gereduceerd. Het gaat hierbij om het kort houden van 25 tot 30 meter ondergroei langs wegbermen, in plaats van de 5 meter die de provincie nu aanhoudt. Hierdoor wordt het zicht voor zowel reeën als bestuurders vergroot en dit leidt tot aanzienlijk minder aanrijdingen.

Naast Natuurmonumenten zijn wij in gesprek geweest met Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel en zij zien zeker kansen dit toe te passen op wegen rond de Sallandse Heuvelrug en bijvoorbeeld het traject Archem-Lemele op de N347 bij de Archemerberg.

Onze fractie is dan ook van mening dat het snoeien van struikgewas een goede aanvullende maatregel is om de verkeersveiligheid voor mensen en dieren te bevorderen en dat hiermee onnodig lijden van reeën als gevolg van aanrijdingen wordt voorkomen.

Wij dienen een motie in en roepen GS dan ook op om

in gesprek te gaan met natuurbeherende organisaties om mogelijkheden voor de implementatie van deze maatregel te verkennen.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren Overijssel

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2016

Lees verder

Bijdrage koersdocument OV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer