Bijdrage Perspec­tiefnota 2021: reactie op voor­stellen weide­vogels


2 juli 2020

Voorzitter, de weidevogels zijn een terugkerend thema in onze staten. Terecht, want ze laten al decennia een dalende trend zien. Maar elke keer zijn er weer Statenleden die denken te weten dat de achteruitgang van weidevogels door predatie komt. Of, nog platvloerser, die zwichten voor de jagerslobby.

Voorzitter, dat de achteruitgang van weidevogels door predatie komt is een hardnekkige misvatting. Hoewel predatie op lokaal niveau een invloed kan hebben op weidevogels, is het niet waar dat dit een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang. Weidevogels nemen al af sinds de jaren van de vorige eeuw, toen het agrarisch landschap verĂ¯ndustrialiseerde, door ruilverkaveling en peilverlaging. In die tijd waren predatoren nog schaars. Dat kwam door intensieve vervolging en vooral ook door milieuvervuiling. Er waren toen bijvoorbeeld helemaal geen ooievaars in ons land.

En voorzitter, een toename van predatie is juist het gevolg van die veranderingen in het landschap, doordat weidevogels door het ontbreken van bloemen en kruiden in de overbemeste weilanden minder dekking kunnen vinden en juist meer moeten bewegen om nog een schaars insect te kunnen vinden. Daardoor zijn ze veel kwetsbaarder.

We weten dit wel. En toch zijn er vandaag weer twee moties die wijzen op predatie als oorzaak van de achteruitgang. Ik wil de indieners uitdagen in een commissie eens verder te spreken over de werkelijke oorzaak van achteruitgang weidevogels, namelijk de intensieve landbouw.

Voorzitter, ik merk op dat de motie van de SGP tenminste nog iets doet aan het leefgebied, in tegenstelling tot de motie van D66.

Mijn vraag aan dhr Bakker is deze, wil D66 vossen, steenmarters, roeken en ooievaars nog meer gaan afschieten?

Mijn vraag aan dhr van Dijk is deze, waarom wil de SGP alleen overleg met de vogelbescherming op uw 1e punt, de inzet van vrijwilligers, en niet ook op de andere punten?

Interessant voor jou

Bijdrage Perspectiefnota 2021: groener uit de crisis

Lees verder

Bijdrage bij Voornemen tot intrekking concessie IJssel-Vecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer