Bijdrage Perspec­tiefnota 2021: groener uit de crisis


2 juli 2020

Voorzitter,

Onze fractie heeft één voorstel bij deze perspectiefnota en corona-aanpak, en dat is dat we als Overijssel groener uit de crisis moeten komen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt daarover dat het "in de huidige context van economische krimp en toenemende werkloosheid voor overheden aantrekkelijk kan lijken om zo snel mogelijk de economie aan te zwengelen, zelfs door het ondersteunen van activiteiten die minder goed passen binnen de langetermijntransitie naar een duurzame economie". Maar dat, gelet op de gevolgen van klimaatverandering, dit nadelige gevolgen zal hebben. En precies vandaag kwam het PBL met een vergelijkbare boodschap.

Hier moeten we dus rekening mee houden bij het opstellen van de herstelmaatregelen. Ook het college geeft in het Statenvoorstel aan dat het bij "herstel" niet per se gaat “om het repareren van schade in het kader van de "oude orde" maar om herprioritering en heroverweging in een postcorona tijdperk”. We vinden dat een belangrijke en hoopgevende stelling van het college.

Waarom dan deze motie?

Wat we met onze motie beogen is om het college aan te sporen om bij het opstellen van het Statenvoorstel voor herstelmaatregelen concreet onderscheid te maken tussen sectoren die duurzaam kunnen groeien en investeringen nodig hebben en sectoren die moeten krimpen, gegeven hun fundamentele gebrek aan duurzaamheid of hun rol in het aanjagen van overmatige consumptie. Door dit aan de voorkant te doen, voorkom je namelijk dat je toch weer in die valkuil trapt om de economie eerst over een te breed front aan te zwengelen. In plaats daarvan maak je nu de keuze voor een toekomstbestendige economie.

Interessant voor jou

Bijdrage Perspectiefnota 2021: Algemene beschouwing

Lees verder

Bijdrage Perspectiefnota 2021: reactie op voorstellen weidevogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer