Amen­dement : duur­zaamheid uitvoe­rings­pro­gramma agro & food


28 september 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/508:

I. Lid 1-b: “Dit vormgeven door het faciliteren van agro & food innovatielabs waarmee Overijssel zich positioneert als etalage voor duurzame ontwikkeling en nieuwe ketenconcepten.”

Te wijzigen in: "Dit vormgeven door het faciliteren van agro & food innovatielabs waarmee Overijssel zich positioneert als etalage voor duurzame ontwikkeling en nieuwe ketenconcepten, met uitzondering van luchtwassers en mestvergisting.”

Toelichting

Naar onze mening doen luchtwassers en mestvergisting geen recht aan het uitgangspunt duurzame ontwikkeling van de agro & foodsector.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

ChristenUnie, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer